EET

Ústavní soud změnil pravidla EET

Crowe Česká republika
19.12.2017
EET
Ústavní soud v pátek 15. prosince 2017 rozhodl o stížnosti skupiny poslanců a zrušil část zákona o evidenci tržeb (dále jen „zákon o EET“). Návrhu na zrušení celého zákona o evidenci tržeb ústavní soud nevyhověl, protože podle něj jako celek protiústavní není. Dle Ústavního soudu sleduje EET legitimní cíl, kterým je účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí. Zákon tak platí dál a ti, kdo dosud měli povinnost tržby elektronicky evidovat, v tom musí i nadále pokračovat. Ústavní soud však při prozkoumávání zákona shledal protiústavními některá jeho ustanovení, která tudíž zrušil. Přehled těchto změn uvádíme níže.

Odkládá se 3. a 4. fáze EET

Ve třetí fázi, která měla začít již 1. března 2018, měli začít evidovat tržby například lékaři, právníci, účetní, ale také pekaři, řezníci či prodejci na farmářských trzích. Ve čtvrté fázi, která měla započít v červnu 2018, se pak měli připojit například řemeslníci či kadeřnice.

Rozhodnutí soudu tuto třetí a čtvrtou fázi náběhu EET odkládá, a to s poukazem na to, že nebyly detailně prozkoumány dopady na podnikatele v dotčených oborech. Nyní tak není vůbec jisté, zda vůbec a potažmo kdy se tito podnikatelé do EET zapojí. Nedošlo tedy ke zrušení 3. a 4. fáze EET, ale ani jedna z nich nebude moci začít, dokud nebude zákon o EET v tomto ohledu upraven.

Elektronické evidenci nebudou podléhat platby kartou

Ke zrušeným částem patří také ustanovení zákona o EET, které pojednává o evidenci tržeb z bezhotovostních převodů. Evidence tržeb se tak již od března 2018 nebude týkat plateb kartou, plateb přes platební brány a dalších podobných způsobů. Dle soudu jsou totiž „tržby plynoucí z bezhotovostních převodů poměrně dobře dohledatelné a není tedy dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci.”

Na účtenkách nebudou rodná čísla

Na základě rozhodnutí ústavního soudu se ruší i povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo. Soud k zrušení povinnosti uvádět rodná čísla na účtence řekl, že „takové řešení není dostatečně šetrné k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů podle Listiny základních práv a svobod.”

Výjimky už jen v zákoně

Ústavní soud také zrušil možnost vlády stanovit nařízením, že některé tržby lze evidovat ve zjednodušeném režimu či jiné tržby vyloučit z elektronické evidence úplně. Ústavní soud v tomto ohledu požaduje, aby bylo zákonem přesně definováno, na koho povinnost evidence dopadá a v jakém rozsahu.