webinar

Podnikání v „Československu“ – shrnutí webináře 

Autoři: Markéta Gattnarová, Andrea Kleinová
7. 7. 2021
webinar
Společnost Crowe CZ ve spolupráci s Crowe SK nedávno uspořádala webinář zaměřený na záležitosti související s působením slovenských společností v České republice a naopak. Obsahem webináře byly vybrané rozdíly v pojetí mechanismů zákona o dani z přidané hodnoty a stálé provozovny v České republice a na Slovensku. Poslední část byla věnována cestovním náhradám. 

Níže jsme pro vás připravili stručné shrnutí témat diskutovaných během tohoto webináře.

Zákon o dani z přidané hodnoty

V první části webináře jsme se zabývali tématem DPH, a to jak z českého, tak slovenského pohledu. V tabulce níže naleznete shrnutí základních údajů týkající se daně z přidané hodnoty v případě Česka a Slovenska.

DPH

Mimo výše uvedené se webinář stručně věnoval také samotným procesům registrace a vrácení daně.

Stálá provozovna

V druhé části webináře byla diskutována oblast daně z příjmů, především tedy stálé provozovny a její základní principy. Stálou provozovnou je místo nebo zařízení pro výkon činnosti, prostřednictvím kterého podnik úplně nebo částečně vykonává svou činnost. Základním principem stálé provozovny je stanovení práva toho kterého státu zdaňovat příjmy generované jejím prostřednictvím.

Stálá provozovna může vzniknout:

  • na základě národní legislativy, a to na území státu, ve kterém subjekt není rezidentem, ale vykonává na daném území obchodní činnost;
  • v případě smluvních států platí smlouva o zamezení dvojího zdanění.

V případě, že jsou splněny jak zákonné podmínky, tak podmínky smlouvy, vzniká povinnost zdanit příjmy ze zdrojů na území druhé země v této druhé zemi.

Právě tato oblast je pořád více diskutována ze strany našich klientů, a to především z důvodu změněné mobility zaměstnanců během pandemie. Obdobně se stává i čím dál více zajímavějším objektem zkoumání ze strany správce daně.

Cestovní náhrady

Poslední část webináře byla věnována cestovním náhradám a jejich rozdílům v rámci České a Slovenské republiky. Níže opět naleznete tabulku, shrnující ty nejpodstatnější informace.

cestovni nahrady

 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů k tomuto tématu vám rádi pomůžeme.

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Manager
Crowe