Danovy liberacni balicek

Nový daňový liberační balíček na podporu podnikatelů

Martin Sotolář, Andrea Kleinová
16.10.2020
Danovy liberacni balicek
Opatření přijatá v rámci omezení šíření virusu COVID-19 zasáhli velkou část podnikatelů, a proto ministerstvo financí představilo ve středu 14. října 2020 velký liberační balíček na podporu omezených činností. Liberační balíček je mířen zejména na provozovatele restaurací a barů, pořadatele kulturních akcí a další.

Podnikatelům, kteří jsou explicitně omezeni nařízeními, je umožněno:

  • ·nehradit zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob,
  • ·nehradit zálohy na daň silniční,
  • ·odložit úhradu daně z přidané hodnoty.

Daň z příjmů

U poplatníků, u kterých převažují příjmy dosažené činností v rámci explicitně omezených oborů, mají nově na základě podaného oznámení automaticky prominuty zálohy na dani z příjmů, jejichž splatnost nastane v intervalu od 15. října 2020 až do 15. prosince 2020.

Silniční daň

U silniční daně jsou postihnutým podnikatelům, u kterých převažuje činnost v rámci explicitně omezených oborů, prominuty zálohy na daň silniční za rok 2020.

DPH

Plátcům daně z přidané hodnoty, kterým byla omezena nebo zcela zakázána činnost usnesením vlády, je prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty u měsíčních plátců za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020. U čtvrtletních plátců míří liberační balíček na třetí čtvrtletí 2020. Pokud tedy dojde k úhradě daně nejpozději do konce roku (31.12.2020), nebudou dotčeným plátcům vyměřeny úroky z prodlení, jinými slovy tak podnikatelé zasažení usnesením vlády mohou uhradit daň v odloženém termínu.

Kontaktujte našeho odborníka 

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe

Daňové poradenství