Nová oznamovací povinnost v lednu 2022

Nová oznamovací povinnost v lednu 2022 aneb pozor na lhůtu pro podání oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Lucie Javorová
12.01.2022
Nová oznamovací povinnost v lednu 2022
Ve lhůtě do 31. ledna 2022 bude poprvé podáváno oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí za kalendářní rok 2021. Toto oznámení se týká pouze příjmů vyplácených nerezidentům ze zdrojů na území České republiky, které jsou osvobozené (např. dividendy vyplacené dceřinou společností mateřské společnosti) či nepodléhají zdanění (např. úroky, pokud právo zdanit je dáno pouze Státu příjemce) v České republice dle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (dále jen „SZDD“). U takovýchto příjmů je oznamovací povinnost pouze jednou za rok, a to do 31. ledna bezprostředně následujícího kalendářního roku po kalendářním roce, v němž by byl plátce povinen provést srážku daně (pokud by příjem dani podléhal).

V souladu s § 38da zákona o daních z příjmů mají právnické i fyzické osoby povinnost oznamovat příjmy, které vyplácí do zahraničí ze zdrojů v České republice, a ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Toto platí i v případech, kdy je takto vyplácený příjem od daně osvobozen nebo nepodléhá zdanění v České republice dle příslušné SZDD.

Existují však následující výjimky z oznamovací povinnosti:

  1. hodnota daného typu příjmu (od daně osvobozeného nebo nezdaněného na základě příslušné SZDD) vyplacená danému nerezidentovi nepřekročí v souhrnu za kalendářní měsíc limit 300 tis. Kč; nebo
  2. jedná se o příjem, který musí poplatník oznámit správci daně podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Dále má plátce daně možnost požádat správce daně o zproštění povinnosti podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí až na dobu 5 let. Naopak nepodání daného oznámení může být sankcionováno až do výše 500 tis. Kč.

Pro úplnost uvádíme, že příjmy podléhající srážkové dani, která musí být skutečně sražena, se i nadále oznamují ve lhůtě pro odvedení daně, což je do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl plátce povinen provést srážku daně.

Nejste si jisti, zda se vás týká povinnost oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí ve lhůtě do 31. ledna 2022, případně které příjmy této povinnosti podléhají? Obraťte se na nás, rádi vám s danou problematikou poradíme.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Manager
Crowe