Nová HR ředitelka společnosti Crowe Polsko, Česká republika a Slovensko

Nová HR ředitelka společnosti Crowe Polsko, Česká republika a Slovensko

02.05.2022
Nová HR ředitelka společnosti Crowe Polsko, Česká republika a Slovensko
Joanna Szymańska-Świć byla jmenována personální ředitelkou pro společnosti Crowe Polsko, Česká republika a Slovensko. 

Joanna Szymańska-Świć má více než 15 let zkušeností v oblasti HR. Dlouhá léta byla spojena s vydavatelskou skupinou PWN, kde zastávala pozici Administration Director, následně HR Director a působila jako členka představenstva zodpovědná za oblast lidských zdrojů a práva. Poslední tři roky pracovala jako ředitelka oddělení lidských zdrojů a administrativy ve společnosti PFR Nieruchomości (společnost zabývající se správou nemovitostí/majetku).

Ve společnosti Crowe je Joanna zodpovědná za široce vymezenou oblast Employee Experience – personální procesy, nábor zaměstnanců, školení a rozvoj, řízení výkonu, motivace a zapojení týmu. Bude také hrát klíčovou roli při vytváření personálních řešení podporujících rozvoj jednotlivých obchodních linií.

„Tým čítající více než 500 lidí je klíčovým pilířem naší společnosti a mnozí z našich zaměstnanců s námi pracují již více než 20 let. Z tohoto důvodu má pro nás HR oblast velký strategický význam, a proto jsme rádi, že můžeme v našem vedoucím týmu přivítat manažerku s tak rozsáhlými zkušenostmi a širokou škálou kompetencí.“ říká Christian Fielding, Managing Partner společnosti Crowe v Polsku, Česku a na Slovensku.

Joanna Szymańska-Świć je nadšená pro organizační kulturu, firemní hodnoty a rozvoj talentů. Podílela se na tvorbě rozvojových programů, zavádění kompetenčních systémů, řízení podle cílů a budování motivačních systémů.

„Jsem ráda, že budu mít příležitost využít své kompetence a profesní zkušenosti ve skupině společností působících v rychle se rozvíjejícím odvětví profesionálních obchodních služeb. V posledních dvou letech došlo k výraznému posunu v přístupu zaměstnavatelů k vytváření Employee Experience. Je to jedna z klíčových výzev, ale i příležitostí při budování strategické konkurenční výhody ve společnosti založené na znalostech.“ říká Joanna Szymańska - Świć, HR Director společnosti Crowe v Polsku, Česku a na Slovensku.