koronavirových opatření, placení záloh, Crowe

Koronavirová opatření a placení záloh

Andrea Kleinova
07.09.2020
koronavirových opatření, placení záloh, Crowe
Ukončení některých „koronavirových“ opatření. Placení záloh OSVČ na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Placení záloh na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Povinnost elektronicky evidovat tržby a včasné podávání kontrolních hlášení v oblasti DPH.

Ukončení některých „koronavirových“ opatření aneb jak hlavně na nic nezapomenout!

V souvislosti s pandemií nového koronaviru bylo v rámci tzv. liberačních balíčků přijato několik opatření, které měly za cíl ulehčit podnikatelům v oblasti daní a dalších povinných odvodů, a díky tomu zlepšit jejich situaci. Jelikož od vyhlášení konce nouzového stavu již uplynuly více než tři měsíce, účinnost mnoha z těchto opatření již skončila.

Opomenutí opětovného zavedení některých povinností by mohlo vést k penalizaci ze strany správce daně, což je v době, kdy hrozí druhá vlna pandemie jisté něco, čemu se chce každý daňový subjekt vyhnout. Níže proto přinášíme přehled pravidel a povinností, které se znovu vracejí do našeho právního řádu v plné síle.

Placení záloh OSVČ na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

S počátkem září 2020 nesmí OSVČ začít opětovně platit minimální zálohy na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a to ve stejné formě, jako tomu bylo standardně před vydáním tzv. liberačního balíčku I, který přinesl odpuštění minimálních záloh v období měsíců březen až srpen 2020.

Placení záloh na daň z příjmů fyzických a právnických osob

V návaznosti na tzv. liberační balíček II byla u právnických i fyzických osob, jejichž zdaňovací období je kalendářní rok, zrušena povinnost hradit červnovou zálohu na daň z příjmů (tj. druhou zálohu u kvartálních plátců a první zálohu v případě pololetních plátců). To však neplatí pro zálohu splatnou v září či prosinci 2020. Doporučujeme tedy ověřit si splatnou výši dle posledního podaného přiznání za zdaňovací období roku 2019 a nezapomenout zálohu včas uhradit.

Nicméně, v tomto ohledu je také nutno upozornit na možnost požádat správce daně o stanovení záloh v jiné (nižší) výši nebo o zrušení povinnosti platit zálohy na daň úplně. Taková žádost sice nepodléhá správnímu poplatku (toto osvobození platí až do konce roku 2020), ale musí být odůvodněna, jelikož na takové rozhodnutí správce daně neexistuje právní nárok a správce daně tedy rozhoduje dle svého uvážení. Dle našich zkušeností obvykle správce daně takovým žádostem vyhoví tehdy, když daňový subjekt prokáže, že zaplacený úhrn záloh podle přiznání by ve výsledku významně převýšil splatnou daň, a tedy je vhodné ji doplnit prozatímním výpočtem daňové povinnosti. V tomto ohledu velice rádi nabídneme naši pomoc a zkušenosti, neváhejte nás tedy kontaktovat v rámci přípravy kterékoliv z těchto žádostí.

Povinnost elektronicky evidovat tržby

Povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET byla pozastavena, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. Jelikož stav nouze byl ukončen 17. května 2020, od 18. srpna 2020 znovu nastupuje povinnost tržby evidovat.

Včasné podávání kontrolních hlášení v oblasti DPH

Liberační balíček I také přinesl plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení k DPH ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020. Od 1. srpna 2020 je tedy opožděné podání kontrolního hlášení postihnuto „automatickou“ pokutou ve výši 1 000 Kč.

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe

Daňové poradenství