gifts

Dočasné zvýšení limitu pro odečet darů

Autor: Jiří Šindelář
12. 2. 2021
gifts
Rádi bychom Vás informovali o dočasném zvýšení limitu pro odečet darů ze základů daně pro fyzické a právnické osoby. Jedná se o změnu, která byla projednávána v loňském roce, nicméně vstoupila v účinnost k datu 4. 2. 2021.

Novela obsahuje dočasné zvýšení limitu pro odečet z titulu daru až do výše 30 % ze základu daně, a to jak pro osoby fyzické, tak pro osoby právnické.

Zmíněné zvýšení ale bude platit pouze dočasně. Fyzické osoby mohou tohoto benefitu využít pro kalendářní rok 2020 a 2021. Oproti tomu u právnických osob se zvýšení uplatní na ta zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.

Přechodné ustanovení výslovně uvádí, že poplatník, který podal přiznání k dani z příjmů právnických osob přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může snížit základ daně za zdaňovací období, které skončilo v období od 1. 3. 2020 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v dodatečném daňovém přiznání, které je oprávněn podat nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabyl účinnosti tento zákon.

Z praktického hlediska bude aplikace EPO „hlásit“, že v daném přiznání se vyskytuje chyba, nicméně tato chyba nebude bránit v podání daného přiznání.

 

V případě, že byste chtěli v dané věci pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Manager
Crowe

Daňové poradenství