Dan z nabyti nemovitosti

Zrušení daně z nabytí nemovitostí míří do Senátu

Konečně!

Andrea Kleinová
25.07.2020
Dan z nabyti nemovitosti

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, díky kterému dojde ke zrušení daně z nabytí nemovitostí. Vláda a Ministryně financí si od tohoto kroku slibuje rozpohybování trhu s nemovitostmi a z dlouhodobého hlediska také zlepšení dostupnosti vlastního bydlení, a také - dle tiskové správy Ministerstva Financí - omezení manipulačního prostoru pro tzv. spekulanty.

Výše daně z nabytí nemovitých věcí v současné době činí 4 % a je splatná do třech měsíců od nabytí nemovitosti.

Vládní návrh ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň tak nedopadne na nikoho, komu byl proveden vklad do katastru nemovitostí v prosinci 2019 a později. Kdo daň již zaplatil, může si požádat o vrácení přeplatku, který mu takto vznikne. Spolu s daní samozřejmě zanikne i povinnost podávat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro osvobození příjmů fyzických osob při prodeji nemovitých věcí používaných na jiné účely než vlastní bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. U nemovitostí sloužících pro vlastní bytovou potřebu zůstává časový test v délce 2 let.

Něco za něco?

Návrh schválený Vládou však rovněž počítal se zrušením úroků z úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně, a to od roku 2021. Nicméně, díky poslaneckému pozměňovacímu návrhu zůstává tato možnost ponechána, pouze se pro nové úvěry na bydlení obstarané od 1. ledna 2022 snižuje limit odpočtů z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč. U nemovitostí pořízených před tímto datem bude nadále aplikován limit 300 000 Kč, a to i v případě pozdějšího refinancování.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe