news

Ohlédnutí za rokem 2018 a plán účetní závěrky 2019

Helena Šulcová
22.09.2019
news

Září se nese ve znamení návratu z dovolené a počátku tvorby rozpočtu na příští rok, každopádně neměli bychom zapomenout dokončit všechny legislativní povinnosti, které jsou spojeny s fiskálním rokem 2018. Zeptejte se tedy ještě jednou pro jistotu sami sebe, zda:

  • Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2018. Pokud ano, skvěle! Tuto povinnost je nutné splnit do 6 měsíců od data konce účetního období, v případě záporného vlastního kapitálu by měli jednatelé zvážit také povinnost §182 zákona o obchodních korporacích: „Jednatel svolá jednání valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek podle jiného právního předpisu, nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.“ Pokud jednatelé tak neučiní, vystavují se tím porušení povinnosti péče řádného hospodáře dle §1411 občanského zákoníku: „Správce cizího majetku vykonává svou působnost a plní povinnosti s péčí řádného hospodáře.“

  • jste uložili účetní závěrku za rok 2018 do Sbírky listin. Povinnost uložit účetní závěrku máte totiž do 12 měsíců od konce účetního období. Neučiníte-li tak, hrozí Vám penalizace do výše až 3 % celkových aktiv Vaší společnosti dle §37 zákona o účetnictví.

  • jste uložili i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 do Sbírky listin, pokud máte povinnost konsolidace. Chtěla bych upozornit především na požadavek zákona o účetnictví, pokud využijete výjimku z konsolidace dle §22aa. Nezapomínejte, že i když sami konsolidaci nesestavujete, stále máte povinnost zveřejnit konsolidovanou účetní závěrku v českém jazyce (viz §22aa (2) c).

Kromě výše zmíněného byste však měli už také začít plánovat závěrku za rok 2019. Především:

  • Naplánovat fyzickou inventuru zásob
  • Naplánovat fyzickou inventuru majetku
  • Požádat nejvyšší orgán společnosti, aby schválil statutárního auditora na rok 2019, pokud má Vaše společnost povinnost statutárního auditu (bez této nominace je audit Vaší společnosti považován za dobrovolný audit a nesplníte povinnost mít statutární audit dle zákona o účetnictví).

V případě jakýchkoli dotazů ohledně dodržování legislativních požadavků v oblasti auditu a účetnictví se na mě neváhejte obrátit.

Autor