news

Digitální daň na obzoru

Andrea Kleinová
22.09.2019
news

S počátkem nového školního roku přichází i aktivita na poli legislativy a přináší tzv. digitální daň. Česká republika by se díky jejímu zavedení měla zařadit mezi rostoucí počet evropských ekonomik (například Francie, Španělska či Itálie), které aktivně řeší nerovnováhu mezi společnostmi vykonávajícími svoji činnost na bázi tradičních obchodních modelů a společnostmi, které podnikají v rámci zcela nových obchodních modelů digitální ekonomiky.

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh na zavedení digitální daně v České republice počátkem září. Návrh zavádí jednotnou digitální daň ve výši 7 % na vybrané internetové služby poskytované v rámci tuzemska. Nově zdaněnými službami budou:

  • umístění cílené reklamy na internetu;
  • digitální zprostředkovatelské služby;
  • prodej dat o uživatelích.

Digitální dani budou podléhat pouze ty společnosti, které splní dvě podmínky. Tou první je globální konsolidovaný obrat nad 750 mil. eur ročně a tou druhou je dosažení obratu minimálně 50 mil. Kč za kalendářní rok za uskutečněné zdanitelné služby na území České republiky. Nová daň tedy nebude mířit na konečné uživatele.

Naopak, záměrem je spravedlivé zdanění velkých technologických společností, typicky se tedy jedná o giganty, kteří provozují sociální sítě, internetové vyhledávače, zprostředkovatele zboží a služeb atd. Absolutně zásadní je však, že půjde o společnosti neusazené v České republice.

Základ daně budou představovat tržby za výše uvedené služby připadající na české uživatele. Příslušnost uživatelů ke státu by se měla určovat dle IP adres, které budou muset firmy nově sledovat.

Nicméně, návrh zákona vyvolává spoustu dotazů, a to především v oblasti jeho praktické aplikace. O dalším vývoji Vás budeme dále informovat. 

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe