ankl

Přinese tzv. digitální daň opravdu jenom komplikace?

Andrea Kleinová
21.10.2019
ankl

V minulém vydání jsme Vás upozornili na skutečnost, že bude do našeho právního řádu zavedena nová daň, a to taková, která by měla reagovat na nové obchodní modely provozované prostřednictvím internetu. Současně jsme slíbili, že Vás budeme i nadále informovat o vývoji v této oblasti. A lze říci, že bouřlivé reakce na sebe nenechaly dlouho čekat!

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh na zavedení digitální daně v České republice již počátkem září. Návrh zavádí jednotnou digitální daň ve výši 7 % na vybrané internetové služby poskytované v rámci tuzemska, přičemž mezi služby podléhající této dani by měli patřit:

  • umístění cílené reklamy na internetu;
  • digitální zprostředkovatelské služby;
  • prodej dat o uživatelích.

Deklarovaným záměrem je spravedlivé zdanění velkých technologických společností, které provozují sociální sítě, internetové vyhledávače či zprostředkovatele zboží a služeb a nejsou usazené v České republice.

Nicméně, Komora daňových poradců České republiky již teď upozorňuje na komplikace, které může zavedení daně přinést. Její zástupci tvrdí, že celý koncept je problematický, a to především z hlediska mezinárodních závazků České republiky k omezení dvojího zdanění zahraničních společností. Neexistuje totiž žádné stanovisko nezávislé odborné autority, která by vyvrátila obavu z konfliktu mezi návrhem a existujícími mezinárodními smlouvami. Přitom právě na tomto konfliktu mohou zahraniční společnosti postavit svoji obranu proti povinnosti platit novou digitální daň.

V tomto ohledu zástupci Komory upozorňují především na to, že zákon neumožňuje, aby dotčené společnosti získaly formou závazného stanoviska od daňové správy informaci o tom, jak mají ve sporných případech postupovat.

Nicméně, ještě snad významnějším problémem se jeví skutečnost, že návrh zákona zavádí pouze jednoměsíční lhůtu mezi tím, kdy zákon začne platit, a kdy začne být účinný. Taková krátká lhůta pro přípravu je prakticky nereálná, a to především s ohledem na široký rozsah evidenčních povinností a komplexnost informačních systémů dotčených společností.

Vyjádření Komory daňových poradců České republiky v plném znění lze najít na jejich webových stránkách, tedy: 
https://www.kdpcr.cz/informace/aktuality/tiskove-zpravy/nova-digitalni-dan-zkomplikuje-danovy-system

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe