news

Když zaměstnavatel myslí i na důchody…

Andrea Kleinová
22.11.2018
news

Stravenky, stravenky a zase ty stravenky… Nechápejte nás špatně, poukázky na jídlo od zaměstnavatele jsou skvělou věcí, kterou každý den rádi využíváme i my! Ale k benefitům lze přistoupit i trochu jinak, řekněme zodpovědněji.

Mnoho zaměstnavatelů svým zaměstnancům poskytuje jako benefit příspěvky na penzijní spoření nebo životní pojištění. Ty jsou nejenom osvobozené od daně a pro obě strany tím pádem levnější než navyšování mzdy, zanedbatelná není ani podpora ze strany státu. Příspěvek zaměstnavatele na tento benefit je na straně zaměstnance osvobozen až do úhrnné výše 50 000 Kč za rok, pokud jsou splněny veškeré zákonné podmínky.

Speciální podmínky jsou stanoveny pro penzijní pojištění (bez státního příspěvku) a tzv. kapitálové životní pojištění. Nejdůležitější je, aby bylo v pojistné smlouvě uvedeno, že výplata plnění je možná nejdříve po 60 kalendářních měsících, a ne dříve než v roce dosažení věku 60 let pojištěného. V případě životního pojištění nesmí být také umožněn předčasný výběr naspořených prostředků. Nutno zdůraznit, že takový příspěvek v jakékoliv výši je daňově uznatelným nákladem na straně zaměstnavatele, pokud je jeho poskytování zakotveno v interním předpisu společnosti či ve smlouvě s konkrétním zaměstnancem.

Ke spoření však lze motivovat i samotného zaměstnance

Pokud si sám také bude na penzijní spoření nebo životní pojištění přispívat (obvyklá podmínka získání příspěvku od zaměstnavatele), má možnost snížit si základ daně. V obou případech si letos může odečíst až 24 000 Kč. Liší se však částka, kterou je nutné pro maximální odpočty naspořit u životního pojištění a penzijního spoření. V případě životního pojištění stačí pro maximální odpočet našetřit 24 000 Kč. U penzijního spoření se však částka, kterou lze odečíst, vypočítává jako úhrn zaplacených příspěvků snížený o ty příspěvky, ke kterým náleží příspěvek státní, což aktuálně odpovídá částce 12 000 Kč. Pro maximální odpočet je tak třeba naspořit až 36 000 Kč za rok. Stát poskytuje příspěvek jen v případě penzijního připojištění. I zde je však nutno hlídat splnění zákonem stanovených podmínek. Výše státního příspěvku se odvíjí od částky, kterou si zaměstnanec spoří ze svých zdrojů. Aby nárok na příspěvek vznikl, musí být výše měsíčního vkladu alespoň 300 Kč. Zaměstnanec pak od státu obdrží 90 Kč.  Maximální částka státního příspěvku činí 230 Kč a lze ji získat při měsíčním vkladu alespoň 1 000 Kč.


Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe