tele

Fyzická inventura zásob

Plnění legislativních povinností nemusí být vždy nuda

Pavla Kratochvílová
23. 5. 2019
tele

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak zinventarizovat kopu hnoje nebo stádo krav? Jak zaúčtovat právě narozené tele a kdy se z krávy stane majetek?

Práce auditora nezahrnuje pouze rutinní kontrolu čísel u počítače. Během auditu se mimo jiné účastníme i fyzické inventury zásob. Inventury agropodniků patří k těm zajímavějším.

Jak spočítat zboží uložené v krabicích na skladě si představí asi každý. Krávy nebo ovce také nejsou problém. Pokud je nutné spočítat zásoby hnoje (ale i například ječmene nebo kukuřice), je to o něco složitější. Je potřeba si kopu hnoje představit jako geometrický tvar, odhadnout jeho délku, výšku a šířku a pomocí vzorce spočítat jeho objem.

Obdobně „abstraktním“ se může zdát i inventarizace sazenic na několikahektarovém poli. U klientů se většinou setkáváme s přístupem, kdy známe přibližný počet sazenic na metru čtverečním, který je vynásoben výměrou pole.

Dalším úskalím může být ocenění zvířat. V jaké hodnotě zaúčtovat nově narozené tele nebo jeho přírůstek? A kdy se ze zásoby stane majetek? Aneb představujeme Vám životní příběh jedné kravičky:

Nakoupená zvířata se při pořízení na sklad ocení skutečnou nákupní cenou, případně zvýšenou o náklady související s jejich pořízením - např. o náklady na dopravu.

Přírůstky zvířat se oceňují pro každý jednotlivý kus:

  • předem stanovenou cenou za krmný den x počet krmných dnů (např. pro vysokobřezí jalovice)
  • předem stanovenou cenou za hmotnostní přírůstek x hmotnostní přírůstek v kilogramech (např. pro telata, chovné jalovice a drůbež).

Pro příchovky zvířat (např. narozené tele) je stanovena fixní kalkulovaná cena.

Pro převod zvířat z kategorie zásoby do kategorie dlouhodobý hmotný majetek (tedy například z kategorie vysokobřezí jalovice do kategorie dojnice), je výše vstupní ceny pro následné odepisování stanovena jako skutečná zkalkulovaná cena k datu převodu z kategorie vysokobřezí jalovice. Cena převodu se vypočítá následovně: cena narození + cena váhového přírůstku v kategorii telata + cena váhového přírůstku v kategorii mladé jalovice + cena vzrůstového příchovku v kategorii vysokobřezí jalovice.

Jak je vidno, ač existují mnohé předsudky o zajímavosti a kreativitě práce auditora, jsou vlastně velmi snadno vyvratitelné. Budiž fyzická inventarizace a ocenění zásob v agropodnicích toho jasným důkazem!

Autor

pavla
Pavla Kratochvílová
Audit Senior