news

Adaptační zákon a změny v GDPR

Ivana Brancuzká
23. 5. 2019
news

Adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nabyl účinnosti dne 24. dubna 2019. Nově přijatý zákon o zpracování osobních údajů mimo jiné ruší zákon z roku 2000. Tento zákon využívá některých oprávnění ke stanovení odchylné úpravy zpracování osobních údajů ve vybraných případech.

Adaptační zákon:

  • zpřesňuje ustanovení GDPR
  • rozvádí ustanovení GDPR
  • dává možnosti odchýlit se od GDPR
  • stanovuje výjimky…

 …jako je např. výjimka z povinnosti posouzení vlivu zpracování osobních údajů pro konkrétní činnost, a to za předpokladu, že je ji správce povinen provádět na základě povinnosti dané zákonem. Zaměstnavatel tak není povinen posuzovat vliv zpracování osobních údajů v oblasti zpracování mezd svých zaměstnanců.

Je zde rovněž také zajímavé stanovení věkové hranice 15 let pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti se s nabídkou služeb informačních společností, bude stačit informační povinnosti zveřejnit prostřednictvím internetových stránek.

V adaptačním zákoně je rovněž řešena oblast vědeckého nebo historického výzkumu a také se podrobněji věnuje zpracování osobních údajů pro novinářské účely či pro účely akademické a umělecké.

Autor

Ivana Brancuzká
Ivana Brancuzká
Payroll Manager
Contract Administration