newsletter

Daňový balíček konečně schválen!

Andrea Kleinová
25.03.2019
newsletter

Dlouho očekávaná novela daňových zákonů, tzv. daňový balíček 2019, je konečně schválena. Poslanecká sněmovna daňový balíček finálně schválila na svém jednání 12. března 2019, a to v původním znění z 21. prosince 2019, tedy beze změn navrhovaných Senátem. Následoval podpis prezidenta 15. března 2019. S největší pravděpodobností bude novela vyhlášena ve Sbírce zákonů do konce března 2019 a změny až na výjimky tak nabydou účinnosti 1. dubna 2019.

Zajímavých změn se díky daňovému balíčku dočká zákon o daních z příjmů, a to především v následujících oblastech:

  • zvýšení maximálního limitu výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu
  • transpozice směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD), která přináší několik opatření proti daňovým únikům zejména velkých korporací, např. prostřednictvím omezení daňové uznatelnosti úroků, zdanění ovládaných zahraničních společností a od roku 2020 také prostřednictvím zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí (tzv. exit tax) nebo nových pravidel proti zneužívání nesouladů daňových systémů
  • rozšíření oznamovací povinnosti tuzemských plátců na příjmy plynoucí daňovým nerezidentům, které jsou od daně osvobozené nebo dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění nepodléhají zdanění v České republice

Zákon o dani z přidané hodnoty (DPH) dozná v důsledku schválení daňového balíčku co do počtu největších změn. Patří mezi ně například:

  • nová pravidla pro zdaňování voucherů a poukázek;
  • nová úprava doručování daňových dokladů a opravných daňových dokladů;
  • změny ve výpočtu DPH shora a v zaokrouhlování DPH;
  • zavedení úpravy odpočtu DPH při prodeji nemovitostí u oprav provedených v minulosti na prodávané nemovitosti;
  • snížení sazby DPH na teplo a chlad na 10 % (s účinností od 1. ledna 2020);
  • nová úprava u leasingových smluv s právem odkupu (s účinností od 1. ledna 2020);
  • restrikce volby zdanění nájmu nemovitostí tam, kde je více než 60 % plochy tvořeno prostorem pro trvalé bydlení (s účinností od roku 2021).

Do daňového řádu daňový balíček zapracovává tzv. obecné protizneužívací pravidlo zabraňující zneužívání daňového systému k daňovému plánování.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe