newsletter

6+1 tip jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

Andrea Kleinová
25.03.2019
newsletter

Za sebou máme první jarní den a před sebou nejnáročnější období v roce, alespoň z pohledu daní. Jak jsme již informovali v minulém vydání, 1. dubna totiž uplyne lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů, a to jak pro právnické, tak i fyzické osoby. Ze zkušeností víme, že příprava daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob nepatří mezi oblíbené činnosti daňových poplatníku (na rozdíl od daňových poradců). Řada z nich tak vyplnění přiznání odkládá, a nakonec jej připravuje na poslední chvíli, a tedy pod tlakem. Výsledkem pak často jsou chyby v přiznání, kterých opravování nejenom přidělává práci, ale také může vést k sankcím za strany správce daně. Jak se vyhnout chybám a daňové přiznání zvládnout bez ztráty kytičky, a to i na poslední chvíli?

 

1) Ujasněte si, co se zdaňuje

Prvním krokem v přípravě přiznání k dani z příjmů je zjištění základu daně. Důležité je proto připravit si přehled všech příjmů obdržených v daném roce a současně si ujasnit, které z těchto příjmů je nutno uvést v daňovém přiznání. Není nutno uvádět příjmy, které nejsou předmětem daně a také příjmy osvobozené od daně. Mezi zdanitelné příjmy patří:

 • příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání, z dohod nebo také příjmy jednatelů s.r.o.);
 • příjmy z podnikatelské činnosti (ze živnosti, z nezávislých povolání, alte také ze zemědělské činnosti nebo třeba autorské příspěvky);
 • příjmy z pronájmu nemovitých věcí;
 • příjmy z kapitálového majetku (příjmy z dividend nebo úroků);
 • ostatní příjmy, jako např. neosvobozené dary, příjmy z prodeje majetku, výhry ze soutěží a loterií nebo tzv. příležitostné příjmy, pokud překročí limit 30 000 Kč za rok.

Mezi takové příjmy, které nemusí být v přiznání zahrnuty, patří například příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu, kde měl poplatník bydliště po dobu alespoň dvou let před prodejem, příjmy z převodu cenných papírů, které poplatník vlastnil více než tři roky nebo které nepřekračují hranici 100 000 Kč, plnění z pojištění majetku nebo pojištění odpovědnosti za škody či bezúplatné příjmy (dary) od většiny příbuzných a jiných blízkých osob.

 

2) Nezapomeňte na optimalizaci

Díky daňovým zvýhodněním ve formě položek odčitatelných od základu daně nebo slev na dani je možno snížit svou daňovou povinnost. Je proto důležité zamyslet se nad tím, jaká daňová zvýhodnění lze využít v konkrétním případě. Níže nabízíme jejich stručný přehled.

Odčitatelné položky od základu daně

 • úroky z úvěru na bydlení
 • platby za životní pojištění a penzijní připojištění
 • příspěvky odborům
 • další vzdělávání

Slevy na dani

 • na poplatníka
 • na vyživované děti
 • tzv. školkovné
 • na manželku (manžela)
 • pro studenty
 • pro zdravotně postižené

Všechna zvýhodnění je nutno doložit v přílohách daňového přiznání. Pokud se dostanete do situace, kdy se Vám nepodaří tato potvrzení sehnat do termínu pro podání přiznání nezoufejte. Přiznání lze podat i bez příloh a ty následně doplnit na výzvu správce daně.

 

3) Zaokrouhlujte správně 

Chyby v zaokrouhlování jsou jedny z nejčastějších, které se v daňovém přiznání vyskytují a vedou k otravné dodatečné komunikaci se správcem daně. Proto doporučujeme držet se zákonem stanovených pravidel.

Položky v jednotlivých řádcích se obvykle zaokrouhlují na celé koruny a platí zde standardní matematické zaokrouhlování. To znamená, že je-li částka zakončena padesáti haléři, zaokrouhluje se nahoru, pod padesát haléřů dolu. Základ daně se pak v daňovém přiznání zaokrouhluje na celé sto koruny dolů, naopak daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

4) Pečlivě kontrolujte

Nezapomeňte věnovat pozornost závěrečné kontrole daňového přiznání, především tomu, zda jste nezapomněli daňové přiznání podepsat. Kupodivu je to poměrně častá chyby. V případě, že vám vznikl přeplatek na dani, nezapomeňte také podepsat žádost o vrácení, která je součástí přiznání, avšak má vlastní kolonku pro podpis.

 

5) Správně podejte

I když bude přiznání vyplněno sebelépe a veškerá potvrzení budou přiložena, nebude to nic platné, pokud přiznání bude podáno na špatný finanční úřad, příslušnost finančního úřadu se určuje dle trvalého pobytu. Nezapomeňte si vše ověřit na stránkách finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/vyhledavani-up?ppsc=60200.

 

6) Zaplaťte daň

Pro uhrazení daně platí stejná lhůta jako pro podání daňového přiznání, tj. v případě daňového přiznání za rok 2018 do 1. dubna 2019. Stejně jako u podání daňového přiznání plyne i zde lhůta pěti pracovních dní, během kterých se nepočítají úroky z prodlení.

Doporučujeme však s platbou neotálet. Úhrada je považována za provedenou až po připsání platby na účet finančního úřadu, a to při bezhotovostní platbě může trvat až 24 hodin, je proto dobré zaplatit daň s předstihem.

 

+1. Nestíháte? Posuňte si termín

Pokud již nyní víte, že své daňové přiznání za minulý rok do 1. dubna 2019 na finanční úřad doručit nestihnete, nabízí se několik možností. V první řadě máte možnost využít lhůty následujících pěti pracovních dnů, kdy je sice přiznání podáno pozdě, avšak nehrozí žádné sankce.

Druhou možností je požádání finančního úřadu o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, a to opět až o tři měsíce. Na toto prodloužení však nárok ze zákona. Správce daně rozhoduje na základě závažnosti důvodů uvedených v žádosti o prodloužení lhůty. Proto je potřeba věnovat přípravě takové žádosti náležitou pozornost a nezapomenout také na to, že podléhá správnímu poplatku a je nutno ji doručit správci daně nejpozději v den uplynutí lhůty pro podání přiznání.

Další možností je využití služeb daňového poradce. V případě, že vám přiznání bude zpracovávat a na základě plné moci podávat daňový poradce, lhůta pro jeho podání se prodlouží o tři měsíce, letos tedy do 1. července 2019. K využití tohoto prodloužení je však nutno doručit správci daně plnou moc k zastupování, a to do konce března 2019. Pokud byste rádi využili právě této možnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe