news

Jak dlužník k oddlužení přišel

Ivana Brancuzká
19. 6. 2019
news

Novela insolvenčního zákona nabyla účinnosti 1. 6. 2019 a přinesla s sebou několik významných změn. Chcete mít přehled? Pak si vyšetřete chvilku na náš článek.

 1. změna dosavadního principu oddlužení splátkovým kalendářem

  Původně bylo dovoleno dlužníkovi oddlužení, pokud bylo možné důvodně předpokládat, že dlužník během pěti let uhradí alespoň 30 % nezajištěných pohledávek věřitelů. Dle nové právní úpravy na oddlužení dosáhne každý, kdo bude schopen splácet alespoň odměnu insolvenčního správce, zákonné výživné a nezajištěným věřitelům alespoň částku rovnající se nákladům na odměnu insolvenčního správce. Nová úprava tedy nezohledňuje výši závazků dlužníka a je výhodná zejména pro dlužníky s vysokými dluhy.

 2. nová úprava zavádí další varianty oddlužení
  Kromě pětileté oddlužovací varianty může dlužník podstoupit tříleté oddlužení, a to za podmínky, že uhradí alespoň 60 % nezajištěných pohledávek. Je stanovena i zvláštní varianta tříletého oddlužení pro dlužníky se starobním nebo invalidním důchodem.

 3. dochází k zúžení způsobů oddlužení

  Nově již nebude možné provést oddlužení splátkovým kalendářem, ale pouze zpeněžením majetkové podstaty nebo splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty.

 4. sjednocení lhůty pro přihlášení pohledávek na dva měsíce u všech způsobů řešení úpadku
 5. možnost dlužníka popírat zajištěné pohledávky
 6. insolvenční soud může uložit dlužníkovi 100 hodin bezplatného sociálního poradenství

Některé změny mohou přinést nejisté výsledky, minimálně jsou odbornou veřejností vnímány jako rozporuplné. Jaký máte na novelu zákona názor Vy?

Autor

Ivana Brancuzká
Ivana Brancuzká
Payroll Manager
Contract Administration