Newsletter

Změny ve mzdě již za leden 2019

Ivana Brancuzká
19.02.2019
Newsletter

Ve zpracování mezd došlo k řadám změn, a to již za leden 2019.

Jedná se například o zvýšení re­dukčních hranic používaných při výpočtu ná­hrad mezd při dočasné pracovní neschopnosti, zvýšení hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně, zvýšení mi­nimální a zaručené mzdy a tím i minimálního pojistného na zdravotní pojištění. Došlo ke zvýšení nezabavitelné částky při sráž­kách ze mzdy (tedy tím pádem snížení srážek z mezd) a došlo ke zvýšení rozhodné částky pro účast zaměst­nanců na nemocenském pojištění (z 2 500 Kč na 3 000 Kč).

Autor

Ivana Brancuzká
Ivana Brancuzká
Country Manager
Crowe