Newsletter

Roční agenda 2018

Ivana Brancuzká
19.02.2019
Newsletter

V těchto dnech by již všichni zaměstnavatelé měli mít shromážděné podklady pro roční zúčtování záloh svých za­městnanců a vystavené Potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnancům, kteří o to požádají. Mzdové účetní již na všem postupně pracují.

Mzdy nevyplacené do 31. 1. 2019 se považují za příjem kalendářní­ho roku, ve kterém byly vyplaceny, rovněž sražené zálohy z těchto příjmů se zapo­čítají na daňovou povinnost až v roce, ve kterém byly vyplaceny. Tyto nevyplacené mzdy nemohou být tedy při ročním zúčtování záloh zahrnuty do základu daně zaměstnance. Pokud tyto situace nastávají, prosím důkladně informujte své mzdové účetní.

Autor

Ivana Brancuzká
Ivana Brancuzká
Country Manager
Crowe