Newsletter

Nová pravidla pro daňový odpočet na výzkum a vývoj

Andrea Kleinová
19.02.2019
Newsletter

Koncem února se bude Senát konečně zabývat schvalováním tzv. daňového balíčku. Kromě jiných změn, o kterých jsme Vás již informovali v předchozích vydáních, byly do této novely prostřednictvím pozměňovacího návrhu ze strany Poslanecké sněmovny posazeny také změny při využívání daňových odpočtů na výzkum a vývoj.

 

Kvůli novele se tak daňoví poplatníci musí připravit na následující změny:

  • zavedení povinnost zaslání tzv. oznámení o zahajovaných projektech výzkumu a vývoje správci daně ještě před jejich zahájením, které bude určujícím okamžikem možnosti uplatnění nákladů na výzkum a vývoj;
  •  úprava pravidel pro stanovení termínu zpracování projektů výzkumu a vývoje (projektové dokumentace)
  • úprava náležitosti projektové dokumentace

Cílem nových pravidel je zvýšení právní jistoty daňových poplatníků využívajících tohoto institutu a současně zamezení jeho neoprávněnému využívání.

 

Ti, kteří daňový odpočet na výzkum a vývoj využívají nebo jej plánuji využívat v budoucnosti, na změnu pravidel musí nejenom reagovat, ale především se na ni dobře připravit, a to samozřejmě ještě před nabytím účinnosti předmětné novely. Lze očekávat, že se tak stane v relativně krátké době, konkrétně prvního den měsíce následujícího po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů.

 

V případě, že byste se chtěli dozvědět víc, jsme Vám plně k dispozici.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe