news

Zákon o digitální dani míří do Poslanecké sněmovny

Andrea Kleinová
12.12.2019
news

Adventní čas v oblasti daní nepřinesl kýžený klid. Kromě jiného pořád čekáme na finální podobu nové tzv. digitální daně. A právě v této sféře lze říci, že odborná daňová veřejnost obdržela od vlády dárek v podobě úpravy finálního znění návrhu zákona na základě podnětu Komory daňových poradců v průběhu připomínkového řízení.

Dle vyjádření Komory za největší problém původního návrhu možný dopad na české daňové rezidenty, respektive stálé provozovny daňových nerezidentů, kteří řádně platí daň a digitální služby představují obecně z jejich pohledu minoritní činnost, na které by však dopadli veškeré povinnosti, včetně nutné úpravy informačních systémů. Ve finále by se tak v jejich případě jednalo o sektorovou daň.

I když bylo nakonec zvoleno jiné řešení, než navrhovala Komory, bylo jeho pomocí dosaženo žádaného efektu.

Jak byl tedy problém nakonec vyřešen? Pomocí komplexu tří pozměňovacích návrhů, a to konkrétně:

  • zavedení nového prahu, kdy do působnosti digitální daně spadnou pouze ty skupiny podniků, jejichž příjmy z digitálních služeb, které byly dosaženy v členských státech EU činí více než 10 % celkových příjmů dosažených v těchto státech;
  • zvýšení druhého prahu, který se týká míry digitální přítomnosti v České republice, a to z částky 50 mil. Kč and 100 mil. Kč; a
  • omezení použitelnosti zákona tak, aby posledním dotčeným zdaňovacím obdobím byl rok 2024, což by mělo potvrzovat, že jde o překlenovací a dočasné opatření.

V této upravené podobě předložila vláda zákon Poslanecké sněmovně ke schválení. Nesmíme však zapomínat, že i v Poslanecké sněmovně může ještě dojít ke změnám. Teď tedy musíme dále trpělivě čekat na finální podobu zákona. O dalším vývoji v této oblasti vás budeme pravidelně informovat.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe