news

eNeschopenka od 1. 1. 2020

Postupy v jednotlivých situacích týkajících se „Dočasné Pracovní neschopnosti“

Ivana Brancuzká
13.12.2019
news

Vznik Dočasné Pracovní neschopnosti (DPN)

Lékař vystaví rozhodnutí o DPN.

Lékař elektronicky odesílá hlášení na OSSZ a pojištěnci tiskne průkaz.

Pojištěnec má povinnost neprodleně ohlásit zaměstnavateli vznik.

Zaměstnavatel, který o to požádal, obdrží prvotní notifikaci o vzniku DPN do datové schránky. Širší a verifikované informace o DPN obdrží zaměstnavatel do DS nebo je zjistí službou ePortálu ČSSZ.

Trvání DPN

Ošetřující lékař potvrzuje trvání DPN a elektronicky odesílá hlášení na OSSZ, pojištěnci trvání DPN zaznamená do průkazu.

Zaměstnavatel, který o to požádal, obdrží verifikovanou informaci o trvání DPN do DS nebo ji zjistí službou ePortálu ČSSZ a na základě potvrzeného trvání DPN vyplatí náhradu mzdy.

V případě, že DPN trvá déle než 14 dnů, zašle zaměstnavatel elektronicky přílohu k žádosti o dávku. Zaměstnavatel již nepředává OSSZ žádné papírové tiskopisy neschopenek či „lístků na peníze“.

Podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění bude možné zasílat stejně jako dosud.

Ukončení DPN

Lékař rozhodne o ukončení DPN a elektronicky odesílá hlášení na OSSZ, pojištěnci ukončení zaznamená do průkazu, který si pojištěnec ponechá.

Zaměstnavatel, který o to požádal, obdrží verifikovanou informaci o ukončení DPN do DS nebo ji zjistí službou ePortálu ČSSZ.

V případě, že DPN trvala déle než 14 kalendářních dnů, zašle zaměstnavatel (OSVČ), hlášení o údajích potřebných pro rozhodnutí o dávce.

Hlášení změn

V případě změn týkajících se DPN, např. změna režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, zasílá ošetřující lékař elektronicky hlášení na OSSZ prostřednictvím tiskopisu HOL (Hlášení ošetřujícího lékaře).

Zaměstnavatel se změny dozví z ePortálu ČSSZ – pouze u údajů, na které má nárok.

Notifikace pro zaměstnavatele bude připravována po 1. 1. 2020.

Výplata nemocenského

Pojištěnec již nepodává žádost o výplatu nemocenského, za žádost se považuje rozhodnutí o vzniku DPN, pokud je DPN delší 14 dnů.

Způsob, kterým je zaměstnanci vyplácena mzda, bude zaměstnavatel sdělovat na tiskopisu Příloha k žádosti o dávku.

Přechod na novou právní úpravu

U DPN uznaných do 31. 12. 2019 se bude při vystavování dokladů, uplatňování nároku na nemocenské a výplatě nemocenského postupovat dle staré právní úpravy, tj. bude vystaven 5dílný tiskopis RDPN a papírové potvrzení o trvání DPN.

U DPN uznaných po 1. 1. 2020 se bude postupovat dle nové právní úpravy.

Autor

Ivana Brancuzká
Ivana Brancuzká
Country Manager
Crowe