news

Trochu matematiky z oblasti DPH

aneb ať nám ty mozkové buňky přes prázdniny nelení!

Andrea Kelinová
21.08.2019
news

Od 1. dubna 2019 platí novela zákona o DPH, která mimo jiné upravila způsob výpočtu DPH. Společně s ní bylo zavedeno také šestiměsíční přechodné období, které umožňuje počítat DPH „starým“ způsobem, tedy až do 30. září 2019. Zatím tedy máme ještě trochu času na přípravu, kterou však nelze podcenit, a to především s ohledem na fakt, že jde především o věc užívaného účetního softwaru.

A jak přesně se výpočet DPH mění?

Legislativní změna se týká výpočtu DPH shora, který využíváte při počítání daně v případě, že znáte a stanovujete celkovou cenu včetně DPH. Až doposud jste částku daně vypočítali pomocí fixního koeficientu. Novela ale nařizuje, abyste daň z přidané hodnoty počítali matematicky, jak je ukázáno na příkladech níže.

  1. Metoda shora pomocí koeficientu
    Tahle metoda se od října 2019 definitivně ruší, protože vede k nepřesným výsledkům.
    Předpokládejme, že jste obdrželi sumu 100 000 Kč včetně 21% sazby DPH. Samotné DPH jste pak vypočítali vynásobením celkové sumy fixním koeficientem (21 / 121, zaokrouhlený na čtyři desetinná místa), tedy vzorcem 100 000 × 0,1736. DPH je v tomto případě 17 360 Kč, základ 82 640 Kč. Pokud ale chcete zpětně dopočítat DPH ze základu (tedy 82 640 × 0,21), dojdete k výsledku 17 354,4 Kč.

  2. Metoda shora matematicky
    V případě nově nařízeného matematického výpočtu k podobné odchylce nedochází.

    Použijme pro ilustraci stejný příklad. Obdrželi jste sumu 100 000 Kč včetně 21% sazby DPH. U matematického výpočtu DPH využijete vzorec 100 000 - (100 000 / 1,21). DPH vám vyjde 17 355,37 Kč, základ 82 644,63 Kč. Když poté chcete ze základu spočítat DPH (tedy 82 644,63 × 0,21), vyjde vám správných 17 355,37 Kč.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe