news

Novinky v oblasti transferových cen

Zemětřesení nebo svěží letní vánek?

Andrea Kleinová
21.08.2019
news

Generální finanční ředitelství se znovu „opřelo“ do sféry tzv. transferových cen. Za účelem sladění postupů při uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi tzv. spojenými osobami vydalo Generální finanční ředitelství nový Pokyn D–34. Současně s novým pokynem bylo ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5/2019 uveřejněn také české znění Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, a to ve znění změn a dodatků z roku 2017.


I když pokyny D nejsou závaznými právními předpisy pro poplatníky daně, zavazují správce daně a ten musí postupovat v jejich intencích. Cílem Pokynu D-34 je tak zvýšení právní jistoty při stanovování základu daně ovlivněného transakcemi mezi spojenými osobami a v oblasti tzv. transferových cen. Nový pokyn se tak v porovnání se svým předchůdcem, Pokynem D-332, podrobněji věnuje mimo jiné následujícím oblastem:

  • skutečné jednání stran versus smluvní ujednání (tj. princip „substance over form“);
  • podrobný přehled metod pro zjištění transferových cen, včetně komentářů k jejich praktické aplikaci;
  • doporučení, jak postupovat při provádění pro provádění funkční a rizikové analýzy, jako např. typologie funkčních profilů, vysvětlení rozdílu mezi funkcí a činností, potvrzení rozhodující role „value drivers“ typických pro dané odvětví nebo řešení otázek právního a ekonomického vlastnictví nehmotných aktiv;
  • vodítka pro provádění srovnávací analýzy,
  • doporučení ohledně přístupu k aktualizaci analýzy.

V současné době se v oblasti transferových cen rovněž očekává vydání Pokynu D-35, který nahradí stávající Pokyn D-34. Budoucí pokyn se bude detailně věnovat obsahu dokumentace k transferovým cenám.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe