news

Ekonomické okénko

aneb Partiář č. 8

Petra Štogrová Jedličková
21. 8. 2019
news

Poznámky k následující úvaze jsem si zapsala na zadní stranu partiáře. Partiář slouží k formalizovanému zápisu šachové partie, každý tah je zaznamenám pomocí standardizovaných značek. Sedím v hučícím sále bratislavské Incheby, kde se 1400 mladých šachistů potkalo na Mistrovství Evropy Mládeže v šachu. Šachy jsou dobrý sport, za prvé se u něj nevříská a za druhé zlepšuje paměť, soustředění, schopnost řešit problémy, prognózovat a minimalizovat riskantní kroky. Zatímco syn bojuje na šachovnici, mám čas vyhodnotit svá nedávná pozorování…

Každé ráno, když přicházím do práce, zakopávám o elektrokoloběžky a elektrokola odhozená podél cesty. Sdílení přibližovátek je dobrý nápad, ale spíš než zahltit město novým harampádím, stačilo by využít to, co lidé opravdu vlastní, ale (momentálně) nepoužívají. Vždyť o tom sdílená ekonomika je, tedy pronájem vlastněné věci s velkou přidanou hodnotou, typicky auto nebo byt. V budoucnosti budeme určitě více sdílet a méně vlastnit, což mj. povede k šetření životního prostředí. Pokud to ovšem nebudou nová elektrovozítka, která se musí někde nabíjet a elektrická energie se musí někde vyrobit.

V principu fungují dva typy sdílecích platforem, buď provozovatel vlastní nějakou flotilu (třeba těch nešťastných elektrokol) a tu pronajímá anebo si lidé půjčují zařízení mezi sebou s tím, že tyto výměny běží přes platformu někým provozovanou. Když si odmyslíme veškerou digitalizaci a tedy i ty platformy, je to princip zavedený již v prvobytně pospolné společnosti, kterého jsme se v průběhu modernizace pomalu zbavovali…

Doufám, že se časem naše digitálně-pospolná společnost zbaví veškerých defektů, které jsou proti smyslu, ať již ochrany životního prostředí nebo sdílení nadbytku např. při parazitování na sdílených platformách pronajímáním něčeho, co mi nepatří anebo něčeho, co pořizuji jen pro tento jediný účel. Věřím, že by se principy sdílení pak mohly rozvinout I do oblastí, kde ještě tolik nefungují a kde by dávaly velký smysl – například sdílení firem a jejich vybavení, sdílení strojů a techniky, sdílení výpočetního výkonu počítačů či třeba sdílení zaměstnanců. Těším se, že sdílená ekonomika v B2B podobě pomůže vyřešit některé současné problémy trhu vyplývající z tense mezi globalizací trhu na straně jedné a lokalizací zdrojů na straně druhé.

Autor