covid business support crowe

COVID-19 Business Support Package

23.03.2020
covid business support crowe
Globální pandemie koronaviru stále více ovlivňuje všechna odvětví, nejen pouze ta nejzranitelnější. Některé z negativních účinků zpomalení mohou být snížena nebo minimalizována včasnými preventivními nebo nápravnými opatřeními.

Nabízíme vám komplexní podporu v následujících oblastech:

Management /finance

 • Vypracování plánu preventivních a nápravných opatření k zajištění kontinuity podnikání
 • Řízení rizik
 • Právní poradenství týkající se používání současných i nově zavedených nařízení souvisejících s koronaviry
 • Analýza likvidity společnosti
 • Podpora při jednání s finančními institucemi
 • Vyhodnocení leasingových smluv či opětovné vyjednání podmínek
 • Daňová kontrola s důrazem na zvláštní předpisy
 • Podpora při návrhu žádosti o odklad daně nebo sociálního a zdravotního pojištění
 • Podpora při podání žádosti o zrušení nezaplacených daní
 • Optimalizace struktury nákladů, přeměna části fixních nákladů na variabilní
 • Optimalizace zdrojů používaných pro obchodní procesy
 • Automatizace procesů v případě nedostatečného počtu zaměstnanců

Klienti / dodavatelé

 • Ověření smluv s klienty a dodavateli
 • Poradenství při sjednávání smluv
 • Vyšší moc a plnění smluv se zákazníky a dodavateli
 • Komunikace s klienty a dodavateli

Zaměstnanci

 • Vývoj postupů
 • Strukturování práce na dálku – předpisy a pravidla
 • Předpisy, ujednání o dovolené, pojednání o dovolené (odeslání na povinnou dovolenou, využití neplacené dovolené)
 • Interní regulace částečné nezaměstnanosti
 • Komunikace se zaměstnanci
 • Opětovné projednání smluv se zaměstnanci
 • Optimalizace zaměstnanecké struktury
 • Podpora při snižování počtu zaměstnanců
 • Zachování bezpečnosti informací při práci na dálku
 • Poradenství v oblasti GDPR v souvislosti se shromažďováním osobních dat zaměstnanců při činnostech souvisejících s pandemií koranaviru

IT

 • Ověření obchodních potřeb s ohledem na aplikace IT a infrastrukturu
 • DRP - Disaster Recovery Plan (Plán obnovy po havárii) – aplikace a infrastruktura
 • BCP - Business Continuity Plan (Plán kontinuity podnikání) – aplikace a infrastruktura
 • Ověření IT smluv – údržba software a IT servis