cestovni nahrady

Stravné u služební cesty se v roce 2021 zvyšuje

Autor: Veronika Žáčková
18. 1. 2021
cestovni nahrady
V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí mění výši stravného na základě vývoje cen. Jídlo a nealkoholické nápoje ve veřejných stravovacích zařízeních zdražilo, proto zaměstnavatelé budou muset proplácet svým zaměstnancům při služební cestě více.

Jestliže vyšlete svého zaměstnance na služební cestu, jste povinni mu proplatit výdaje na stravování. Stravné je na rozdíl od jiných výdajů stanoveno paušální částkou závislou na době trvání služební cesty. Proto není požadováno po zaměstnanci prokazování výdajů spojených se stravováním na rozdíl od výdajů s dopravou či ubytováním.

Tuzemské stravné 2021

Vyhláškou 589/2020 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí vstoupilo v platnost 1.1.2021 zvýšení základní sazby stravného po Česku pro rok 2021. Zaměstnavatelé budou platit až o čtyři koruny více v první časovém pásmu, o sedm korun v druhém pásmu a o jedenáct korun ve třetím pásmu. Sazby vzrostly o stejné částky jako tomu bylo v roce 2020.

Pro nepodnikatelskou sféru jsou pro rok 2021 platná následující pásma:

 • 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru dojde ke zvýšení minimální částky:

 • 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 138 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Soukromá společnost je tedy vázána spodní hranicí, ale může zaměstnanci proplatit i jakoukoliv vyšší částku – na rozdíl od státní správy, která se musí držet předepsaného rozpětí.

Pokud zaměstnavatel v podnikatelské sféře poskytne zaměstnanci náhrady vyšší než umožňuje zákoník práce poskytnout zaměstnancům ve státní sféře, jsou u zaměstnance tyto příjmy předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti. Zaměstnavatel si však může do daňových výdajů uplatnit veškeré náhrady, které zaměstnanci vyplatí.

Za každé jídlo poskytnuté zaměstnanci zadarmo, které má povahu snídaně, oběda nebo večeře, se stravné krátí

 • o 70 % u služební cesty v rozsahu 5 až 12 hodin,
 • o 35 % u služební cesty v rozsahu od 12 hodin do 18 hodin,
 • o 25 % u služební cesty v rozsahu nad 18 hodin.

 

Zahraniční stravné 2021

Při zahraničních služebních cestách se může zaměstnance dostat i do zemí, kde je strava ve veřejných stravovacích zařízeních výrazně dražší. Zákon na tuto situaci myslí, aby zaměstnanci byla zajištěna přiměřená finanční kompenzace, která má pokrýt celodenní stravu ve veřejný stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy (první kvalitativní třídy v případě cesty do rozvojových zemí).

Výše sazby u zahraničních služebních cest se odvíjí od cen v dané zemi a reaguje na případné výkyvy devizových kurzů.

V roce 2021 došlo ke zvýšení základní sazby zahraničního stravného nově u 17 zemí.

Jako příklad zemí, kde došlo k navýšení zahraničního stravného, lze jmenovat Švédsko (z 50 na 55 EUR), Slovinsko (ze 35 na 40 EUR) nebo taky Bulharsko (ze 35 na 40 EUR). Sazby stoupnou i v zemích jako Afghánistán, Albánie, Čad, Indonésie, Kuba, Nigérie nebo třeba Tchaj-wan.

Jiných zemí se změna netýká a základní sazby zahraničního stravného zůstávají stejné jako v roce 2020.

Základní sazba se vztahuje na služební cesty, při nichž zaměstnanec v cizině stráví víc než 18 hodin v kalendářním dni. Jestliže je za hranicemi kratší dobu, může dostat jenom dvě třetiny sazby (od 12 do 18 hodin) nebo jenom jednu třetinu (méně než 12 hodin, ale aspoň hodinu).

Zaměstnavatel může zaměstnanci vyplatit i vyšší než základní sazbu. Tento firemní benefit, je určitě žádoucí zakotvit do interní směrnice společnosti. Pro zaměstnavatele je tak daňově uznatelným výdajem celá částka poskytnutého stravného, avšak z částky stravného nad maximální limit pak zaměstnanec odvádí povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, jakož i zálohu na daň či daň z příjmů fyzických osob. 

Ke snížení sazby stravného také může dojít v případě, že je během pracovní zahraniční cesty zaměstnanci bezplatně poskytnuto jídlo. Tedy snídaně, oběd či večeře, nikoli pouze malá svačina. Stravné se za každé jídlo se poté zaměstnanci krátí, a to následovně:

 • Základní sazba stravného se za každé bezplatné jídlo může snížit až o 25 %.
 • Dvoutřetinová základní sazba se může za každé jídlo snížit až o 35 %.
 • Třetinová výše základní sazby se může za každé bezplatné jídlo snížit až o 70 %.

Pokud chcete zaměstnanci dopřát na zahraniční pracovní cestu více peněž, aby je nemusel danit a platit z nich odvody státu, máte možnost mu vyplatit tzv. kapesné. To může činit až 40 % zahraničního stravného a nemusíte ji požadovat po zaměstnanci zpětně vyúčtovat. Pokud je kapesné popsáno ve vnitropodnikové směrnici také není předmětem daně z příjmu právnické osoby. Kapesné jako dávka také nepodléhá krácení z důvodu kratší pracovní cesty anebo poskytnutí bezplatného jídla.

Celá problematika poskytování stravného a kapesného zaměstnancům může pro Vás být nepřehledná, navíc je možné ji použít jako nástroj benefitního systému společnosti. Pokud si nejste jisti, zda cestovní náhrady zaměstnancům počítáte v souladu s platnými předpisy a jak náhrady pro zaměstnance výhodně nastavit, aby dopad do daní společnosti a zaměstnance byl co nejmenší, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte našeho experta

verca
Veronika Žáčková
Accounting Manager
Crowe

Účetní služby