brexit

Brexit: Praktické zkušenosti z obou stran kanálu La Manche

Shrnutí webináře společnosti Crowe

21. 6. 2021
brexit
Společnost Crowe nedávno uspořádala webinář zaměřený na daňové a právní dopady brexitu pro podniky působící v EU a ve Spojeném království. V prvních měsících roku 2021 bylo hlavním cílem reagovat na vývoj tak, aby obchod mezi Spojeným královstvím a EU mohl pokračovat s minimálním narušením. Společnosti nyní bilancují, co Brexit znamená a zda mohou postupovat jinak. V tomto shrnutí popisujeme některé oblasti změn, které byly předmětem tohoto webináře.

79,1 % účastníků webináře uvedlo, že DPH a clo jsou oblasti, ve kterých v důsledku brexitu pocítili největší změny. Toto koresponduje s tím, s jakou problematikou se na nás naši klienti nejčastěji obrací.

DPH a clo

Posouzení dopadů

První částí každého posouzení dopadů brexitu je zmapování právních a fyzických dodavatelských řetězců. Důležitou otázkou je, kdo bude vystupovat jako dovozce do cílové země?. Tato osoba bude muset vyplnit celní prohlášení a pravděpodobně bude muset také zaplatit dovozní clo. Je nutné také zvážit, zda bude zapotřebí dodatečná registrace k DPH, a to na obou stranách kanálu.

Nová pravidla DPH v oblasti e-comerce

EU zavádí s účinností od 1. července 2021 nová pravidla DPH pro elektronické obchodování, která povedou ke změnám v DPH a požadavcích na registraci.

Daň z příjmů právnických osob

Je potřeba zvážit budoucí fungování podniku a také to, jak se podnik může po brexitu nejlépe strukturovat, včetně toho, zda Spojené království zůstane vhodným místem pro holdingové společnosti v EU.

Global Mobility

Termín pro podání přihlášek do systému „EU Settlement Scheme“ (režim pobytu občanů EU ve Velké Británii po brexitu) se rychle blíží 30. červnu 2021 - podnikli vaši zaměstnanci potřebné kroky?

Právní oblast

Vývozce z EU, který sám uvádí výrobky na trh ve Velké Británii - a je tedy dovozcem zboží do Velké Británie - je nyní, počínaje rokem 2021, odpovědný jako výrobce podle britského zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987.

Dalšími důležitými tématy týkající se právní oblasti jsou například:

  • předpisy o bezpečnosti výrobků;
  • UKCA označení;
  • přesun rolí v oblasti odpovědnosti za výrobek;
  • předpisy o ochranných známkách;
  • vyčerpání ochranné známky;
  • ochrana značky; nebo
  • důsledky uzavírání smluv.

Stáhněte si brožuru, která shrnuje webinář společnosti Crowe o brexitu, včetně praktických rad našich odborníků:

Ke stažení zde

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Manager
Crowe

Naše služby