Weldra verlies carry-back en vrijgestelde wederopbouwreserve?

Weldra verlies carry-back en vrijgestelde wederopbouwreserve?

Marc Verbeek
26-5-2020
Weldra verlies carry-back en vrijgestelde wederopbouwreserve?

Om de solvabiliteit  van bedrijven te verbeteren liggen momenteel twee ingrijpende fiscale voorstellen op tafel. 

Carry back van verliezen

In eerste instantie zouden fiscale verliezen van het jaar 2020 kunnen afgetrokken worden van de belastbare winsten van 2019.  Hierdoor zullen bedrijven minder belastingen moeten betalen voor het jaar 2019 en zullen zij hun voorafbetalingen kunnen terugvragen. 

Aanleg wederopbouwreserve

Daarnaast zouden bedrijven ten belope van het operationeel boekhoudkundig verlies van 2020 hun winsten in de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 kunnen fiscaal vrijstellen, door de aanleg van een vrijgestelde wederopbouwreserve ten belope van de fiscale winst van het jaar.  Hierdoor daalt de belastingschuld opnieuw.

Deze maatregel geldt wel enkel voor bedrijven die hun personeelsbestand op peil houden.  Meer bepaald moet de loonmassa van 2020 minstens 85% van deze van 2019 bedragen. 

Overige voorwaarden

Teneinde van beide maatregelen te kunnen genieten moeten bovendien nog een aantal andere voorwaarden vervuld zijn.

Meer bepaald mogen de bedrijven die voor de maatregelen in aanmerking wensen te komen:

  • Geen dividenden uitkeren

  • Geen kapitaalverminderingen doorvoeren

  • Geen eigen aandelen inkopen

  • Geen transacties met belastingparadijzen doen zonder aantoonbare economische activiteit.

Inwerkingtreding 

Of deze voorstellen het zullen halen en wanneer de maatregelen dan ingaan, is voorlopig nog niet duidelijk.  Wij houden u uiteraard verder op de hoogte zodra er meer nieuws is.