Belgische bedrijfswagens 2026, zonnige electrische auto

Wat u moet weten over bedrijfswagens vanaf 2026

Bart  Apers
20-5-2021
Belgische bedrijfswagens 2026, zonnige electrische auto
Elektrische bedrijfswagens en gesubsidieerde laadpalen

In essentie zullen diesel, benzine en hybride voertuigen de komende jaren geleidelijk hun fiscale voordeel als bedrijfswagen verliezen, ten voordele van de elektrische wagens.

Vanaf 2026 kunnen ondernemingen alleen nog elektrische bedrijfswagens fiscaal in mindering brengen van hun belastingen. Diesel en benzine voertuigen die tot 1 juli 2023 worden ingeschreven als bedrijfswagen, behouden de hele levensduur hun fiscale voordeel.

Voor personenwagens op fossiele brandstof besteld tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 geldt er een overgangsregeling:

  • De aftrekbaarheid van deze auto’s met verbrandingsmotor wordt in 2025 afgetopt op 75 procent. In 2026 wordt dat 50 %, in 2027 25% en vanaf 2028 nul %.
  • Voor hybride bedrijfswagens die na 1 juli 2023 worden aangeschaft, wordt de fiscale aftrekbaarheid van de benzine- of dieselkosten beperkt tot 50 procent.
  • Momenteel geldt er een 100% fiscale aftrek voor elektrische voertuigen.  De fiscale aftrek zal gradueel dalen vanaf 2026 naar 67,5% in 2031.
  • Ook de CO² en minimumbijdrage op sociaal vlak zal worden opgetrokken.

Daarnaast zal de fiscale aftrek van de bedrijfsmotor (incl. beschermkledij) verlagen van 100% naar 50%. Het mobiliteitsbudget, dat iemand in ruil voor een bedrijfswagen kan krijgen, wordt breder en eenvoudiger. Het Voordeel Alle Aard voor de werknemer zou onaangetast blijven.  Daar deze berekend is op basis van de CO²-uitstoot zal het voordeel alle aard van emissie loze voertuigen lager zijn.

Laadpalen

Werknemers die thuis een laadpaal plaatsen recupereren 45% van de kosten via hun belastingaangifte. Na 1/1/2023 zakt het naar 30% en na 1/1/2024 naar 15%. (met een max. van 1.500 €). Bedrijven die laadpalen op hun parkings plaatsen, kunnen deze voor 200% aftrekken, als ze ook publiek toegankelijk zijn.

Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark