Investeren in 2019

Waarom u beter nog investeert in 2019 dan in 2020

Marc Verbeek
23-9-2019
Investeren in 2019

KMO’s doen er goed aan hun investeringsplannen niet uit te stellen tot 2020 maar de geplande investeringen, indien mogelijk, nog dit jaar te doen. Vanaf 1 januari 2020 treden immers een aantal nieuwe regels in werking die door het Zomerakkoord van 2018 werden ingevoerd.

Vooreerst is er de verhoogde investeringsaftrek van 20% voor nieuwe investeringen die in 2018 en 2019 werden gedaan. Deze zal niet langer van toepassing zijn op investeringen gedaan vanaf 1 januari 2020. Hierdoor zal opnieuw de gewone investeringsaftrek van 8% van toepassing worden.

Verder dient de vennootschap op dit ogenblik geen pro rata afschrijvingen toe te passen wanneer de investering in de loop van het jaar, zelfs eind december wordt gedaan. Dit betekent dat een actief op elk moment kan worden afgeschreven alsof het een gans jaar in het bezit van de vennootschap is geweest. Deze regel was al lang niet meer van toepassing voor grote vennootschappen en wordt vanaf 1 januari 2020 nu ook afgeschaft voor KMO’s.

Verder zal het niet langer mogelijk zijn om degressief af te schrijven waardoor alle investeringen lineair zullen moeten afgeschreven worden. Dit betekent een lagere afschrijvingskost de eerste jaren.

Tenslotte kunnen bijkomende kosten nog tot 31 december 2019 hetzij in één keer, hetzij volgens het ritme van het betrokken actief, hetzij naar wens worden afgeschreven. Vanaf 1 januari 2020 is dit laatste niet meer mogelijk.

Redenen genoeg dus om nog voor jaareinde een investering te doen!

Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark