Voorafbetalingen 2020

Denk vóór 20 december aan uw voorafbetalingen voor boekjaar 2020!

Marc Verbeek
4-12-2020
Voorafbetalingen 2020

Voorafbetalingen in de vennootschap

 

Zoals u weet, werden in het kader van de coronacrisis wijzigingen aangebracht aan het bonificatiesysteem van de voorafbetalingen die van toepassing zijn voor het aanslagjaar 2021 met betrekking tot boekjaren die zijn aangevangen vanaf 1 januari 2020.

De bonificaties die men krijgt door de voorafbetaling te verrichten werden verhoogd met 0,75% voor de 3de en de 4de voorafbetalingsperiode. Let op, deze maatregel is niet van toepassing wanneer een vennootschap inkoop van eigen aandelen doet, een kapitaalvermindering doorvoert of een dividend betaalt of toekent in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Door deze regeling bedraagt de bonificatie voor de 3de periode 6,75% en voor de 4de periode bedraagt deze 5,25%.

Aan de data waarop moet worden vooraf betaald, is er niets gewijzigd.  Deze zijn nog steeds 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december 2020 (voor boekjaren per kalenderjaar).

Startende KMO-vennootschappen (art 1:24 WVV) blijven vrijgesteld gedurende de eerste 3 boekjaren.

Laat de laatste mogelijkheid om voor dit aanslagjaar een voorafbetaling te doen, namelijk vóór 20 december 2020, dus niet voorbijgaan!

Indien u onze assistentie wenst bij het berekenen van de voorafbetalingen of andere vragen hieromtrent heeft, aarzel niet ons te contacteren.