Versnelde maandelijkse btw-teruggave in het kader van de coronacrisis

Versnelde maandelijkse btw-teruggave in het kader van de coronacrisis (Covid-19) - Update tot 30/03/2020

Peter Empsten
30-3-2020
Versnelde maandelijkse btw-teruggave in het kader van de coronacrisis

Alle btw-belastingplichtige die maandaangiften indienen - ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder de hierna vermelde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020).

  1. alle maandindieners die van deze versnelde teruggaaf willen genieten, wordt de indieningstermijn voor de aangifte van februari 2020 gebracht op 3 april 2020.
  2. deze aangifte moet via Intervat worden ingediend.
  3. de teruggave zal enkel gebeuren als het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ aangekruist is.

In plaats van een terugbetaling op 29 mei 2020, of zelfs uiterlijk op 30 juni 2020, zal de terugbetaling dankzij deze maatregel principieel uiterlijk op 30 april 2020 gebeuren.

Tot slot dient wel genoteerd te worden dat de andere basisvoorwaarden voor de teruggave van btw van toepassing blijven, onder andere:

  • Minimumbedrag 245 euro.
  • Alle aangiften over het lopende kalenderjaar moeten ingediend zijn.
  • De administratie kent uw rekeningnummer voor btw-teruggaven.
  • Er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (t.g.v. een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering).

Opgelet! Deze indieningstermijn doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de andere maandaangiften van februari 2020 (die geen krediet vertonen of waarvoor geen teruggave gevraagd wordt) tijdig in te dienen tot en met 6 april 2020.

Peter Empsten
Peter Empsten
Partner Tax
Crowe Spark