Verlaagde dividenden

Verlaagde RV op dividenden voor KMO’s binnenkort veralgemeend?

Marc Verbeek
23-9-2019
Verlaagde dividenden

Deze regeling, VVPR-bis genoemd, houdt in dat bij uitkering van dividenden m.b.t. volstorte kapitaalinbrengen in geld gedaan vanaf 1 juli 2013, de roerende voorheffing wordt verlaagd van 30% naar 20% of 15%, na drie of twee jaar. Het kapitaal moest dan wel minstens gelijk zijn aan dat van de BVBA (EUR 18.550).

Naar aanleiding van de schrapping van de kapitaalvereiste in het nieuwe vennootschapsrecht (niet voor de NV), werd nu ook fiscaal de minimum kapitaalvoorwaarde voor de VVPR-bis regeling geschrapt.

De verruimde VVPR-bis regeling is van toepassing op “kapitaalverhogingen en –verminderingen vanaf 1 mei 2019”.

Wat betekent dat?

- Als men niets doet, dan geldt de verruimde regeling vanaf 1 januari 2020, aangezien de afschaffing van het kapitaalbegrip behoort tot de dwingende bepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht.

- Wil men eerder onder de regeling vallen, dan kan dit door de algemene vergadering een kwijtschelding van volstortingsplicht te laten beslissen, door een kapitaalverhoging/vermindering op een eerdere datum of door vrijwillig te opteren voor het nieuwe vennootschapsrecht via een statutenwijziging (= opt-in).

Het blijft echter onduidelijk, of enkel dividenden m.b.t. nieuwe inbrengen vanaf 1 mei 2019 in aanmerking komen voor de verruimde regeling ofwel alle dividenden… Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark