Corona - Thuiswerk vergoeding

Vergoeding voor thuiswerk – Versnelde aanvraag- en goedkeuringsprocedure

Peter Empsten
23-3-2020
Corona - Thuiswerk vergoeding

Meer en meer sectoren en bedrijven voeren verplicht thuiswerk in als gevolg van de huidige Corona (Covid-19) crisis en de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Werkgevers die aan hun werknemers een tijdelijke bijkomende thuiswerkvergoeding toekennen, kunnen nu ook snel en efficiënt de bevestiging krijgen van de fiscale administratie dat de toegekende vergoeding fiscaal als een kost eigen aan de werkgever kwalificeert, die van belasting is vrijgesteld in hoofde van de werknemer.

Hiertoe kan een werkgever via een versnelde procedure een voorafgaande beslissing bekomen van de rulingcommissie. Het gaat om een specifieke, tijdelijke maatregel die wordt ingevoerd om de medewerkers te vergoeden voor hun thuiswerk tijdens de bestrijding van het Covid-19 virus. Het moet gaan om een forfaitaire vergoeding van maximaal EUR 126,94 per maand. Bij de toekenning mag geen onderscheid worden  gemaakt tussen verschillende functiecategorieën, maar zullen alle medewerkers die omwille van  de maatregelen tegen het Covid-19 virus thuis moeten werken, dezelfde vergoeding ontvangen.

De hierboven geschetste mogelijkheid tot tussenkomst in de kosten van thuiswerk is evenwel geen vrijbrief voor werkgevers. De werkgevers moeten enkele spelregels in acht nemen. Zo dient de werkgever een aanvraag inzake kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk in het kader van de regeringsmaatregelen voor Covid-19, in te dienen bij de rulingcommissie. De goedkeuringsprocedure verloopt evenwel onder minimale voorwaarden (formele maar verkorte aanvraag, tijdelijk karakter, geen dubbel gebruik,…).

Mocht u vragen hebben omtrent deze nieuwe maatregel, neem dan contact op met uw Crowe-contacten. Wij helpen u graag verder.

Peter Empsten
Peter Empsten
Partner Tax
Crowe Spark