insighs crowe spark

De optionele btw-heffing over de verhuur van (professioneel) onroerend goed

Een verrassende herrijzenis

Peter Empsten
29-3-2018
insighs crowe spark

 Eind vorig jaar moesten we u nog berichten dat de optionele btw-heffing in het kader van de verhuur van (professioneel) onroerend goed was afgevoerd vanwege budgettaire bezwaren. De federale regering herzag daarmee een van de meest spraakmakende maatregelen van haar Zomerakkoord.

Vandaag zijn de budgettaire bezwaren van weleer blijkbaar opgelost en heeft de regering tijdens haar meest recente begrotingsakkoord beslist om de maatregel dan toch in te voeren. De krijtlijnen van de optionele btw-heffing over de verhuur van (professioneel) onroerend goed zijn:

  • Alleen nieuwe gebouwen zullen verhuurd kunnen worden met btw. De mogelijkheid zou ook gelden voor grondige vernieuwbouw. Gerenoveerde gebouwen zullen dan weer niet met btw kunnen worden verhuurd.
  • De btw-optie geldt enkel voor gebouwen opgericht ( of fundamenteel vernieuwd) vanaf 1 oktober 2018.
  • Particuliere verhuur wordt uitgesloten. Enkel gebouwen die worden verhuurd aan een btw-plichtige (al dan niet vrijgestelde) huurder worden beoogd.
  • De professionele huurder moet akkoord gaan met de btw-heffing door de verhuurder. Er zouden geen formaliteiten opgelegd worden om de toestemming van de huurder vast te leggen (bv. vermelding van de btw-optie in de huurovereenkomst zou voldoende zijn).
  • De btw-aftrek die de verhuurder geniet naar aanleiding van de optionele btw-heffing zal onderworpen worden aan een herzieningstermijn van 25 jaar. De verhuurder zal het onroerend goed dus gedurende 25 jaar onder toepassing van de btw ter beschikking moeten stellen aan gebruikers wil hij de initieel afgetrokken btw volledig vrijwaren.

Daarnaast voorziet de regering in een verplichte btw-heffing op de korte termijn verhuur van onroerende goederen (max. 6 maanden) in zowel B2B als B2C relaties. Uitzonderingen zullen evenwel worden ingevoerd voor onroerende goederen die worden aangewend voor bewoning en voor handelingen van sociaal-culturele aard. Deze maatregel geldt ook voor bestaande gebouwen (bv. bestaande feestzalen, vergaderzalen, seminarie- en congresruimten,...)

Er blijven nog veel vragen

Een eerste lezing van de voorgestelde maatregelen doet vooralsnog enkele vragen rijzen… Waar wordt bijvoorbeeld de grens getrokken tussen vernieuwbouw en renovatie? Wanneer wordt de professionele huurder geacht ontegensprekelijk toestemming te hebben gegeven voor de btw-heffing over de professionele verhuur?

Een en ander wordt ongetwijfeld duidelijk eens de administratieve richtlijnen gepubliceerd worden. Wij volgen dit voor u op en berichten hier ten gepaste tijde over.

Peter Empsten
Peter Empsten
Partner Tax
Crowe Spark