Minimum bezoldiging bedrijfsleiders

Minimum bezoldiging bedrijfsleiders

Ook werknemersbezoldigingen tellen mee!

Marc Verbeek
24-8-2018
Minimum bezoldiging bedrijfsleiders
Minimum bezoldiging bedrijfsleiders

Eerder maakten wij al melding van de nieuwe regeling inzake de minimum bezoldiging die een KMO aan minstens één bestuurder-natuurlijk persoon moet toekennen teneinde van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te kunnen genieten. Hetzelfde geldt voor alle vennootschappen om de afzonderlijke aanslag van 5% te vermijden.

Deze minimum bezoldiging bedraagt EUR 45.000 maar mag ook lager zijn indien zij minstens gelijk is aan het belastbaar resultaat van de vennootschap.

Aan de Minister van Financiën werd de vraag gesteld of bij de beoordeling van de minimum bezoldigingsvereiste ook rekening mag gehouden worden met het loon dat een werknemer ontvangt die in dezelfde vennootschap tevens een onbezoldigd mandaat als bestuurder uitoefent. 

De Minister antwoordde hierop bevestigend refererend naar een uitspraak van het Grondwettelijk Hof van meer dan 10 jaar geleden.

De Minister bevestigde dat dit zowel geldt voor het verlaagde KMO tarief als voor de al dan niet toepassing van de sanctie van 5%. 

Ook de situatie waarbij een onbezoldigd bestuurder baten ontvangt van de vennootschap waarin hij onbezoldigd bestuurder is, volgt dezelfde regel.