Aangekondigde controleacties van de fiscus 2019

Maandelijkse btw-teruggaaf voor starters vanaf 1 januari 2020

Peter Empsten
23-9-2019
Aangekondigde controleacties van de fiscus 2019

Onder de huidige btw-regelgeving kunnen ondernemingen hun btw-tegoed principieel slechts terugvragen op kwartaalbasis, tenzij de onderneming voldoet aan de voorwaarden van een vergunning maandelijkse teruggaaf voor btw. In de praktijk is dit laatste voor veel ondernemingen, zeker startende ondernemingen, niet het geval. Startende ondernemingen, met veel investeringskosten en vaak een beperkte omzet, moeten daarom in de praktijk vaak enkele maanden wachten vooraleer zij hun btw-tegoed terugkrijgen.

Startende ondernemingen verdienen zoveel mogelijk ondersteuning. Daarom wordt met ingang van 1 januari 2020 aan startende ondernemingen de mogelijkheid geboden om de door hen betaalde input-btw die verschuldigd werd tijdens de eerste 24 maanden na aanvang van hun activiteit, maandelijks terug te vragen (in de mate dat die niet afgezet kan worden tegen te betalen btw). Om van deze versoepeling te genieten dient de btw-belastingplichtige wel maandelijkse btw-aangiften in te dienen. Aangezien startende ondernemingen vaak btw-aangiften indienen op kwartaalbasis, kan deze vereiste in de praktijk een probleem vormen. Daarnaast dient het btw-krediet minstens 245 Euro te bedragen voor men om teruggaaf kan verzoeken. Deze principes zullen worden ingeschreven in de toepasselijke Belgische btw-wetgeving. Het valt echter te verwachten dat de btw-administratie nog richtlijnen zal uitreiken met betrekking tot de praktische toepassing van deze nieuwe regelgeving.