Meldingsplicht in Nederland

Invoering meldingsplicht in Nederland vanaf 1 maart 2020

Marc Verbeek
2-5-2020
Meldingsplicht in Nederland

Invoering meldingsplicht in Nederland vanaf 1 maart 2020

 

Buitenlandse werkgevers die tijdelijk één of meer werknemers naar België detacheren of tijdelijk werknemers in België tewerkstellen alsook buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk of deeltijds komen werken in België moeten hun activiteiten en werknemers voorafgaand melden.  Dit is de zogenaamde Limosa melding.

Vanaf 1 maart 2020 geldt een gelijkaardige melding ook voor werkzaamheden die in Nederland worden uitgevoerd door niet-Nederlandse werkgevers (dienstverrichters) en sommige zelfstandigen uit landen van de EER en Zwitserland.    

 

Voor wie?

 

Dienstverrichters zijn dan buitenlandse werkgevers die tijdelijk:

  • Met eigen personeel naar Nederland gaan om er te werken

  • Vanuit een multinationale onderneming werknemers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland of

  • Uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland (voor buitenlandse uitzendbureaus).

Zelfstandigen moeten enkel melden als ze werken in volgende sectoren (niet limitatief) : land- en tuinbouw, voedingsindustrie, bouw, schoonmaak, metaal, glazenwasserij en zorg.

In bepaalde gevallen is echter geen melding nodig.  Dit is bv het geval voor zakelijke besprekingen, dringend onderhoud en reparaties ingevolge een leveringsovereenkomst, het bijwonen van congressen voor minder dan 6 dagen per maand, ...

 

Hoe?

De melding dient te gebeuren bij het online meldloket van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via volgende link: https://meldloket.postedworkers.nl/runtime/.  

 

Vanaf wanneer?

De meldingsplicht gaat in voor nieuwe opdrachten vanaf 1 maart 2020.  Tijdelijke opdrachten van voor die datum, behoeven geen melding.  Verlenging na 1 maart 2020 van eerdere opdrachten moeten dan weer wel gemeld worden.  

 

Overige formaliteiten

De Nederlandse opdrachtgever moet vervolgens binnen de 5 werkdagen na aanvang van de werkzaamheden controleren of de melding is gebeurd en/of alle gegevens correct zijn.  

Daarnaast moet ook iedere buitenlandse werkgever (dienstverrichter) een contactpersoon in Nederland aanduiden die als aanspreekpunt dient bij vragen van de Sociale Inspectie inzake de tewerkstelling.   

 

Sancties 

Geen of niet volledige melding kan leiden tot boetes zowel in hoofde van de buitenlandse dienstverrichter als in hoofde van de Nederlandse opdrachtgever.

 

Conclusie

Indien u dus vanaf 1 maart 2020 werknemers in Nederland tewerkstelt of aldaar als zelfstandige gaat werken, kijk dan na of u onderworpen bent aan de meldingsplicht!