Incoterms 2020 – Aanpassing vanaf 1 januari 2020

Marc Verbeek
23-9-2019

In internationale handel is het van groot belang correcte en duidelijke afspraken te maken met uw internationale handelspartners. De International Chamber of Commerce (ICC) publiceerde daarom reeds in 1936 gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden (‘Incoterms’) die dienen om de verschillende handelsverplichtingen (kosten en taken inzake transport, verzekering, enz.) duidelijk af te lijnen tussen verkoper en koper. Het juist opnemen en naleven van Incoterms in internationale contracten verkleint de kans op conflicten tussen de handelspartners.

 

Door de groei in de internationale handel en de wijzigingen in internationale handelspraktijken heeft de International Chamber of Commerce (ICC) de Incoterms die in 2010 werden gepubliceerd, geactualiseerd. Met de nieuwe Incoterms 2020 wil de International Chamber of Commerce (ICC) ervoor zorgen dat deze goed bij de internationale handelspraktijk blijven aansluiten. De nieuwe Incoterms 2020 zullen van kracht zijn per 1 januari 2020. De Incoterms die partijen toepassen, hebben ook vaak een weerslag op de fiscale aspecten van internationale handel aangezien ze bijvoorbeeld de contractuele afspraken van de handelspartners reflecteren inzake het grensoverschrijdend transport van goederen. Zo zijn Incoterms voor btw-doeleinden richtinggevend om te bepalen welke partij een btw-vrijstelling (bv. intracommunautaire levering of uitvoer) kan toepassen.

 

Het is dus raadzaam om als ondernemer na te gaan welke impact de Incoterms 2020 (kunnen) hebben op uw handelsverrichtingen. Mocht u vragen hebben omtrent de concrete wijzigingen van de Incoterms, aarzel niet om uw Crowe aanspreekpunt te contacteren.

Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark