coronacrisis

Gevolgen van een aantal maatregelen naar aanleiding van de (Covid-19) Coronacrisis op de aftrekbaarheid van betaalde premies inzake VAPZ en IPT

Peter Empsten
27-3-2020
coronacrisis

Eerder hebben wij u reeds op de hoogte gesteld van de verschillende steunmaatregelen die door de Belgische overheid werden ingevoerd naar aanleiding van de huidige (Covid-19) Coronacrisis.

Een van deze maatregelen is het uitstel van betaling van sociale bijdragen en het overbruggingsrecht. Hoewel wij de toegekende steunmaatregelen enkel kunnen toejuichen, geven wij hieronder graag enkele aandachtspunten mee. Er zijn mogelijk indirecte gevolgen op het vlak van VAPZ en IPT verbonden aan twee van deze maatregelen. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er nog een tolerantie zal worden voorzien door de overheid. Wij volgen de verdere ontwikkelingen in deze uiteraard kort op, en houden u op de hoogte.

  1.  Uitstel van betaling van sociale bijdragen en aftrekbaarheid premies Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen

    Zoals eerder aangegeven, wordt aan zelfstandigen de mogelijkheid geboden om de betaling van hun sociale bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 met maximaal 1 jaar uit te stellen. In dit verband is het belangrijk op te merken dat een van de voorwaarden van de aftrekbaarheid van de betaalde premies voor het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen is dat de sociale bijdragen van het lopende jaar zijn betaald.

    Een uitstel van betaling van sociale bijdragen voor het eerste en/of het tweede kwartaal van 2020 tot in 2021 brengt dus in principe met zich mee dat de in 2020 betaalde premies voor het VAPZ niet aftrekbaar zullen zijn. Indien de uitgestelde sociale bijdragen betaald worden voor 31/12/2020, zullen de VAPZ-premies in principe wel aftrekbaar zijn.

  2. Overbruggingsrecht en Individuele Pensioentoezegging

Zoals eerder aangegeven, kunnen zelfstandigen momenteel een overbruggingsrecht aanvragen indien zij hun activiteit geheel of gedeeltelijk moeten stopzetten omwille van de overheidsmaatregelen naar aanleiding van het corona-virus.  Zij ontvangen dan een maandelijks vervangingsinkomen van EUR 1.291,69 (zonder gezinslast) of EUR 1.614,10 (met gezinslast). Het is hierbij belangrijk op te merken dat een van de voorwaarden voor de aftrekbaarheid van de premies voor een Individuele Pensioentoezegging (IPT) is dat aan de 80%-regel is voldaan. 

Deze 80%-regel houdt in dat het wettelijk en aanvullend pensioen samen niet meer mogen bedragen dan 80% van uw laatste normale regelmatige maandelijkse bezoldiging. De 80%-regel bepaalt bijgevolg hoeveel pensioenkapitaal er maximaal mag worden opgebouwd in een IPT op een fiscaal vriendelijke manier. Indien deze grens overschreden wordt, zijn de premies niet aftrekbaar. 

Volgens de huidige stand van zaken, wordt het overbruggingsrecht als zijnde een ‘vervangingsinkomen’ niet aanzien als een normale regelmatige maandelijkse bezoldiging. Indien daardoor de bovenstaande 80%-regel niet langer wordt gerespecteerd, kan dit er dus toe leiden dat de betaalde premie niet aftrekbaar is in hoofde van de vennootschap én dat deze als een belastbaar voordeel van alle aard wordt aanzien in hoofde van de bedrijfsleider.

Aarzel niet om uw Crowe contactpersoon te contacteren bij vragen of opmerkingen omtrent het bovenstaande.

Peter Empsten
Peter Empsten
Partner Tax
Crowe Spark