Gevolgen van COVID-19 op internationale tewerkstelling

Overzicht steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis (Covid-19) – Update tot 20/11/2020

Marc Verbeek
25-11-2020
 Gevolgen van COVID-19 op internationale tewerkstelling

Het coronavirus blijft negatieve effecten creëren voor de economie en de maatschappij. De overheid heeft daarom enkele van haar steunmaatregelen verlengd en een aantal nieuwe maatregelen in het leven geroepen. Hieronder geven wij u een overzicht van de voornaamste maatregelen op vlak van de sociale zekerheid en ondersteuning van de werkgelegenheid en economie.

1. Steunmaatregelen via het sociaal verzekeringsfonds

1.1 Uitstel betaling – vrijstelling sociale bijdragen

Uitstel betaling sociale bijdragen
Alle zelfstandigen kunnen bij het sociaal verzekeringsfonds uitstel vragen voor de betaling van de sociale bijdragen voor alle kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen voor het jaar 2018. De deadline hiervoor is 15/12/2020.

Uitstel van betaling van de sociale bijdragen brengt de fiscaliteit van de VAPZ premie in 2020 niet in het gedrang. Maar om het belastingvoordeel te genieten op de VAPZ bijdrage van 2021, moeten de sociale bijdragen van 2020 en 2021 volgend jaar volledig en tijdig betaald zijn (tenzij nieuw uitstel).

1.1.1 Vrijstelling sociale bijdragen

Alle zelfstandigen, aangesloten in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten, gepensioneerden en starters (geen bijberoepers) kunnen vrijstelling vragen voor de betaling van de sociale bijdragen voor alle bijdragen van 2020 en regularisatiebijdragen van 2018. Als u een vrijstelling krijgt voor 2020 wordt u ook automatisch een vrijstelling verleend voor de regularisatiebijdragen van 2022.
Deze vrijstelling moet binnen het jaar aangevraagd worden.

Let wel op! De vrijgestelde kwartalen tellen niet mee voor de pensioenopbouw en de VAPZ premies van dat jaar zijn niet aftrekbaar.

1.2 Overbruggingsrecht vanaf de 1e lockdown

Verplicht gesloten sectoren: Verlengd tot 31/12/2020: evenementen, artiesten, discotheken, jacuzzi’s, stoomcabines, foorkramers…
Vrijwillig gesloten voor minstens 7 opeenvolgende dagen omwille van corona: enkel mogelijk van
maart tot en met augustus

Deadlines aanvraag overbruggingsrecht 1e lockdown:
April, mei, juni = aanvraag uiterlijk op 31/12/2020
Juli, augustus, september = aanvraag uiterlijk op 31/03/2021
Oktober, november, december = aanvraag uiterlijk op 30/06/2021

1.3 Klassiek overbruggingsrecht

Vanaf september kunnen zelfstandigen in volgende gevallen beroep doen op het klassiek
overbruggingsrecht:
1. Zelfstandigen in quarantaine geplaatst
2. Gesloten scholen/klassen/kinderopvang
3. Economische impact omwille van corona

Zelfstandigen kunnen owv. corona hun activiteiten niet uitoefenen en zullen daardoor minstens 7 kalenderdagen hun activiteiten onderbreken.

Voorwaarden
U moet de afgelopen 4 kwartalen aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenoot zijn;
U moet uw hoofdverblijfplaats in België hebben;
U mag geen beroepsactiviteit uitoefenen of vervangingsinkomen ontvangen;
U moet tijdens de afgelopen 16 kwartalen minstens 4 kwartalen in hoofdberoep betaald hebben.

De uitkering gebeurt op weekbasis. U kan 322,92 euro per week ontvangen als zelfstandige zonder gezinslast en 405,53 euro met gezinslast per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen.

1.4 Relance uitkering

Alle zelfstandigen in hoofdberoep, of bijberoep met bijdragen in hoofdberoep, kunnen een relance uitkering ontvangen van juni 2020 tot december 2020 wanneer de activiteiten terug opgestart zijn na de 1e lockdown en er een omzetdaling van 10% kan aangetoond worden tov dezelfde periode vorig jaar.

Deadlines aanvraag relance uitkering:
Juni: 31/12/2020
Juli, augustus en september: 31/03/2021
Oktober, november en december: 30/06/2021

1.5 Overbruggingsrecht vanaf de 2e lockdown

Het enkel of dubbel overbruggingsrecht vanaf de 2e lockdown kan enkel genoten worden door zelfstandigen die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de verplichte sluitingen gedurende de 2e lockdown:
18/10/2020: Horeca
30/10/2020 18u: Bowling, zwembaden, fitness, bioscopen, binnenspeeltuinen…
02/11/2020: Kappers, schoonheidssalons, niet essentiële winkels…

U moet hiervoor een bewijs kunnen leveren dat u minstens voor 60% afhankelijk bent van de verplichte sluiting.

Wanneer u als zelfstandige niet hoeft te sluiten, kan u beroep doen op het enkel overbruggingsrecht.

Wanneer u als zelfstandige uw activiteiten voor 100% moet stopzetten, kan u beroep doen op het dubbel overbruggingsrecht.

Bedrag dubbel overbruggingsrecht hoofdberoep:
• 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast
• 3.228,20 euro met gezinslast

Bedrag (half) dubbel overbruggingsrecht BB /gepensioneerden:
• 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
• 1614,1euro met gezinslast

2. Vlaams beschermingsmechanisme

Als vervolg op de hinderpremie, (aanvullende) compensatiepremie, Vlaams beschermingsmechanisme van augustus/september, kan u als zelfstandige nu de premie van oktober/november aanvragen via de website van Vlaio.

Het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme is van toepassing op bedrijven die hun omzet met 60% of meer zien dalen tov dezelfde periode vorig jaar of voor bedrijven die verplicht moeten sluiten in oktober en november.

Elke onderneming moet, ook bij verplichte sluiting, een periode kiezen waarop deze premie wordt berekend. De omzetdaling van 60% moet enkel aangetoond worden als u een periode kiest die niet overeenkomt met de start van de verplichte sluiting.

U kan de premie ook als starter aanvragen. In dit geval moet u de 60% omzetverlies aantonen via het opgestelde financieel plan, dit mag voor eenmanszaken retroactief opgesteld worden.

Welke gegevens heeft u nodig voor de aanvraag van de premie:
Omzetcijfer van 2019 van de gekozen referentieperiode;
Omzetcijfer van de btw-aangifte van het 4e kwartaal van 2019 (geraamde omzet ingeval van het forfaitair btw-stelsel);
IBAN rekeningnummer van de onderneming;
Registratienummer ingeval van een geregistreerde kassa;
Verklaring op eer van de omzetdaling van 60% in de referentieperiode 2020;
Omschrijving welke coronamaatregel van 06/10/2020 de oorzaak is + hoe heeft deze maatregel de normale uitoefening van uw activiteit onmogelijk gemaakt (ingeval van een verplichte sluiting is een motivatie niet nodig);
Aantal personeelsleden vandaag volgens de RSZ aangiftes.

De premie bedraagt 10% van de omzet (excl. btw) tijdens dezelfde periode in 2019. Daarnaast zijn er ook maximumpremies opgelegd:

Bij keuze voor referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020:
€ 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers;
€ 22.500 voor ondernemingen van 10 tot 49 werknemers;
€ 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

Bij keuze voor referentieperiode van 19 oktober tot 15 november 2020 en voor gedwongen:
€ 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers;
€ 15.000 voor ondernemingen van 10 werknemers tot 49 werknemers;
€ 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

Het bedrag wordt bekend gemaakt in de samenvatting van de aanvraag. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, krijgt u een bevestiging, nadien zal de uitbetaling volgen. De bewijsstukken hiervan moet u nog 5 jaar kunnen voorleggen.

Hier vindt u meer info.