Geen forfaitair voordeel meer bij marktconforme vergoeding?

Geen forfaitair voordeel meer bij marktconforme vergoeding?

Marc Verbeek
23-9-2019
Geen forfaitair voordeel meer bij marktconforme vergoeding?
In het verleden werd de toepassing van forfaitaire waarderingsregels voor bepaalde voordelen van alle aard al vaak bekritiseerd indien de genieter een marktconforme vergoeding betaalt die lager is dan het forfaitair gewaardeerde voordeel.

Bij de vaststelling van forfaitaire voordelen moet immers rekening gehouden worden met de ‘werkelijke waarde’ van het voordeel voor de genieter. Meer bepaald moet er een vermogenstoename zijn in diens hoofde dewelke dan meestal bestaat uit een besparing op privé-uitgaven. Indien een werknemer of bedrijfsleider dus een vergoeding betaalt die marktconform is, is er in principe geen besparing en dus geen voordeel meer.

De Minister van Financiën en de belastingadministratie houden echter al jaren vast aan hun standpunt dat de forfaitair voorziene waarderingen sowieso moeten toegepast worden zelfs als deze forfaits hoger liggen dan de marktwaarde.

In een recent arrest oordeelde het Hof van Beroep van Antwerpen er echter anders over. Het Hof stelt duidelijk dat de forfaits wel als een vermoeden gelden maar dat de belastingplichtige steeds het tegenbewijs kan leveren. Forfaitaire waarderingsregels voor voordelen van alle aard kunnen alleen maar worden toegepast als er effectief een voordeel overblijft voor de werknemer of bedrijfsleider. Als die aantoont dat hij een evenwaardige, marktconforme vergoeding heeft betaald, is er geen belastbaar voordeel van alle aard meer, ook als de vergoeding lager is dan het forfait.

Wil dit nu zeggen dat men zomaar kan afstappen van de forfaitaire waardering van voordelen van alle aard? Uiteraard niet! Een goed onderbouwd dossier zal nodig zijn!