Eigen bijdrage firmawagen

Financiële steunmaatregelen: een overzicht – status op 24 april 2020

Marc Verbeek
5-5-2020
Eigen bijdrage firmawagen

Door de huidige corona crisis ervaren heel wat ondernemingen financiële problemen. Hierna lichten wij kort de belangrijkste financiële tegemoetkomingen toe voor Vlaamse KMO’s. We maken hierbij een onderscheid tussen lopende kredieten en nieuwe kredieten.

1. Lopende kredieten

1.1. Betalingsuitstel

Wat?

 • Gedurende maximaal 6 maanden en tot uiterlijk 31 oktober 2020 zijn geen aflossingen van kapitaal verschuldigd, maar wel intresten.

 • De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Voorwaarden:

 • De onderneming/organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis: 

 • Zij is gevestigd in België

 • Zij heeft geen achterstal op lopende kredieten / belastingen / sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of minder dan 30 dagen achterstal op 29 februari 2020

 • Zij heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Welke kredieten?

 • kredieten met een vast aflossingsplan

 • kaskredieten

 • vaste voorschotten

 • niet: leasing en factoring 

Hoe?

Het uitstel moet aangevraagd worden bij de bank, er worden geen kosten aangerekend.


1.2. Uitbreiding PMV waarborgregeling

Wat?

Uitbreiding tot zowel niet-bancaire schulden (bv. aan leveranciers) als bancaire schulden (bestaande kredietlijnen en investeringskredieten) voor maximaal 12 maanden

Waarborgpremie is 0,25%

Hoe?

Aanvragen bij de bank


2. Nieuwe kredieten


2.1. Garantieregeling voor overbruggingskrediet

Wat?

 • Overheidswaarborg voor nieuwe kredieten met een looptijd van maximaal 1 jaar en verstrekt tussen 1 april en 30 september 2020

 • Maximale rente voor deze nieuwe kredieten bedraagt 1,25% (+ fee van 0,25%)

 • Waarborg is beperkt tot een maximaal kredietbedrag van 50 miljoen EUR per bedrijf. 

Voorwaarden:

 • op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hebben

 • op 29 februari 2020 een betalingsachterstand hebben van minder dan 30 dagen 

Hoe ?

 • Aanvragen bij uw bank.

 

2.2. PMV achtergestelde leningen op 3 jaar aan start- en scale-ups en kmo's

Voor wie?

 • Voor twee doelgroepen: 

  • start- en scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen recurrente positieve kasstroom hadden en die vernieuwende producten en/of diensten ontwikkelen of reeds op de markt brengen

  • kmo’s en zelfstandigen: bedrijven die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering.  

 • Intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse kmo’s in ademnood door Covid-19

 • Bedrijven zonder achterstallen op hun lopende kredieten, bij de belastingen, BTW of sociale zekerheidsbijdragen aan het begin van de Coronacrisis.

 • Geen onderneming in moeilijkheden zijn.

 • M.b.t. de werkgelegenheid 

  • 80% van hun tewerkstelling t.o.v. eind 2019 behouden te hebben of te herstellen 

  • OF minstens 50% van hun werknemers terug uit de tijdelijke werkloosheid te halen (opnieuw actief aan het werk)

 • Indien er (bancaire) kredieten lopen moet er een engagement van de bank zijn om aan boord te blijven. Dat moet blijken door de kredieten niet op te zeggen en/of door uitstel van kapitaalaflossingen toe te staan. 

Wat

 • Achtergestelde lening, dus combinatie met banklening en waarborg blijft mogelijk

 • Looptijd 3 jaar

 • Bedrag: minimaal 25.000 euro - maximaal 2 miljoen euro.

 • Kan verhoogd worden tot 3,5 mio euro, mits (bijkomende) cofinanciering van aandeelhouders, investeerders, banken en/of andere financiers.

 • Het bedrag wordt niet in schijven uitgekeerd , maar is als totaalbedrag in één beweging op te nemen. Terugbetaling en interest

Start- en scale-ups 

 • Integrale terugbetaling na 3 jaar op eindvervaldag 

 • Jaarlijkse, uitgestelde interest van 5% te betalen op eindvervaldag 

 • Lening (hoofdsom en interesten) kan ook omgezet worden in aandelen – weliswaar met 25% korting op de aandelenprijs

KMO’s

 • Vrijstelling van kapitaalaflossingen tijdens de eerste 2 jaar, vervolgens maandelijkse, driemaandelijkse of zesmaandelijkse kapitaalaflossingen 

 • OF mits onderbouwing eveneens integrale terugbetaling op eindvervaldag 

 • Jaarlijkse, uitgestelde interest van 4,5% te betalen op eindvervaldag

Voorwaarden

 • Geen focus op sectoren. Breed toegankelijk. 

 • Beoordeling volgens 

  • belang voor de Vlaamse economie (bv. tewerkstelling),

  • aansluiting bij de speerpuntsectoren (Life Sciences, Cleantech, …)

  • aansluiting bij cruciale sector (energie, telecom, voedselvoorziening, veiligheid, logistiek). 

 • Geen waarborg vereist 

Hoe?

Voor 15 november 2020 aanvragen bij PMV.