faciliteiten indiening btw-aangifte 2023

Faciliteiten indiening btw-aangifte zomer 2023

Peter Empsten
13-7-2023
faciliteiten indiening btw-aangifte 2023

Op voorstel van de Minister van Financiën verleent de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2023 faciliteiten aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van de aangiften en de intracommunautaire opgaven. Deze maatregel is niet van toepassing op het indienen van de aangiften en de betalingen in het kader van 'One Stop Shop' (OSS). De Europese regelgeving laat dit niet toe.

 

Btw-aangiften en intracommunautaire opgaven

Btw-belastingplichtigen mogen de volgende btw-aangiften en intracommunautaire opgaven indienen tot de volgende data:

 

Aangifte

Datum voor indiening

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2023

ten laatste op 10 augustus 2023 (in plaats van 20 juli 2023)

Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2023

ten laatste op 10 augustus 2023 (in plaats van 20 juli 2023)

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2023

ten laatste op 8 september 2023 (in plaats van 21 augustus 2023)

 

Behalve voor de:

  • vergunninghouders voor maandelijkse teruggave btw;
    genieters van versnelde maandelijkse teruggave btw wegens starter-statuut;
  • Deze belastingplichtigen hebben slechts recht op terugbetaling van hun btw-tegoed, indien hun btw-aangifte ingediend is :
    - ten laatste op 24 juli 2023 voor de aangiften van juni 2023.
    - ten laatste op 24 augustus 2023 voor de aangifte van juli 2023.

 

Btw-betalingen

Het uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en intracommunautaire opgaven geldt niet voor de betaling van eventueel verschuldigde btw. De verschuldigde btw moet wel op de normale vervaldagen betalen, namelijk ten laatste op 20 juli 2023 (aangifte van het tweede kwartaal 2023 of juni 2023) en ten laatste op 21 augustus 2023 (aangifte van juli 2023). Een laattijdige betaling van verschuldigde btw wordt gesanctioneerd met laattijdigheidsinteresten en eventuele boetes.