Europese btw-teruggave

Europese btw-teruggave

If you snooze, you lose

Peter Empsten
29-7-2019
Europese btw-teruggave
Heeft uw bedrijf betaald voor overnachtingen, brandstof- of taxiritten? Of heeft het in 2018 andere goederen of diensten die onderworpen zijn aan lokale btw gekocht in andere EU-lidstaten? De kans is groot dat u btw-teruggave kunt krijgen! Houd er rekening mee dat de deadline voor restituties voor 2018 op 1 oktober 2019 verstrijkt.

Het zou mogelijk moeten zijn om btw-teruggave te krijgen voor veel van uw gekochte diensten en goederen. Natuurlijk zijn bepaalde formele vereisten van toepassing. In dit bulletin wordt besproken wanneer u in aanmerking komt voor btw-teruggave en aan welke vereisten u moet voldoen.

Waar en door wie?

BTW kan worden teruggevorderd in alle 28 lidstaten, maar ook in IJsland, Noorwegen en Zwitserland door elk bedrijf dat is geregistreerd in een van de EU-lidstaten voor btw-doeleinden.

Toch zijn er situaties waarin het niet mogelijk is om btw-terugvordering aan te vragen, aangezien de specifieke uitgavenposten waarover btw kan worden teruggevorderd per lidstaat verschillen.

Restitutieverzoeken moeten worden geclaimd via de website van de belastingdienst van het land waar uw bedrijf is gevestigd en btw-geregistreerd. Restitutieverzoeken worden afgehandeld door de lidstaat van terugbetaling, het terug te betalen bedrag wordt bepaald volgens de btw-regels van die lidstaat. De terugbetaling wordt rechtstreeks door de lidstaat van terugbetaling aan uw bedrijf overgemaakt.

Diensten en goederen
Bij intracommunautaire B2B-transacties wordt btw in principe omgekeerd aan de klant in rekening gebracht. Toch zijn er diensten en goederen die lokaal worden gekocht waar buitenlandse btw in rekening wordt gebracht, zoals overnachtingen, taxiritten, aankoop en gebruik van brandstof of kantoorbenodigdheden. In dergelijke situaties moet een lokale btw-terugvordering van toepassing zijn.

Vereisten
De lidstaten kunnen het minimumbedrag bepalen dat kan worden teruggevorderd op basis van elke btw-teruggaafaanvraag.

Het minimum voor een jaarlijkse aanvraag is EUR 50 en EUR 400 voor tussentijdse aanvragen. Verder is het belangrijk op te merken dat de uitgavenposten die in aanmerking komen voor terugbetaling van btw per land verschillen. Als u btw-teruggave wilt aanvragen, moet u dit elektronisch doen via de portal van uw lokale belastingdienst. De lidstaat waar btw is gemaakt, kan om aanvullende documentatie vragen.

De belangrijkste vereiste is echter dat u vóór 1 oktober van het daaropvolgende kalenderjaar btw-teruggave moet aanvragen. Dit betekent dat de btw-teruggave voor 2018 uiteindelijk voor eind september 2019 moet worden aangevraagd. Als u snooze, you lose.

De lidstaat van terugbetaling heeft 4 maanden om te beslissen, te beginnen vanaf de datum van ontvangst van de claim. De termijn wordt verlengd wanneer om aanvullende informatie wordt gevraagd. De lidstaat moet echter uiteindelijk binnen 8 maanden na ontvangst van de aanvraag beslissen over de terugbetaling van de btw. Zodra een beslissing tot terugbetaling is aangekondigd, moet deze binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de bovengenoemde termijnen worden betaald. Als de betaling van de terugbetaling wordt vertraagd, zal de belastingdienst te late "terugbetaling" rente moeten betalen.

Aanbeveling
Zoals getoond, is het terugkrijgen van btw gebonden aan enkele specifieke regels, voorwaarden en beperkingen. Neem daarom bij vragen contact op met een van onze Crowe btw-specialisten. We kunnen u helpen bij het terugvorderen in elke lidstaat.

Peter Empsten
Peter Empsten
Partner Tax
Crowe Spark