Brexit: is uw onderneming klaar?

BELGISCHE BTW-VERPLICHTING: DECEMBERVOORSCHOT

Bart Apers
2-12-2019
Brexit: is uw onderneming klaar?

Wij willen u graag attent maken op een van de jaarlijkse Belgische btw-verplichtingen. In België is het een jaarlijkse verplichting om uiterlijk op 24 december een voorschot (‘het decembervoorschot’) te betalen aan de Belgische btw-autoriteiten.


Het bedrag van het decembervoorschot wordt bepaald op basis van het bedrag van de Belgische btw die verschuldigd wordt tijdens de laatste rapporteringsperiode van 2019 (d.w.z. het vierde kwartaal of de maand december van 2019, naar gelang het geval). Meer specifiek zijn er twee methoden om het bedrag van het decembervoorschot te bepalen:


  1. Bedrag van de effectief verschuldigde btw: de Belgische btw die verschuldigd werd (i.e. bedrag van verschuldigde btw – bedrag van aftrekbare btw) in de periode tussen 1 oktober 2019 en 20 december 2019 (in geval van btw aangiften op kwartaalbasis), of de Belgische btw die verschuldigd werd tussen 1 en 20 december (in geval van maandelijkse btw-rapportering);


  1. Bedrag van verschuldigde btw die blijkt uit de vorige btw-aangifte (aanbevolen methode): om de administratieve lasten te verminderen, aanvaarden de Belgische btw-autoriteiten dat het bedrag van het decembervoorschot hetzelfde bedrag kan zijn als het bedrag aan Belgische btw dat verschuldigd werd in de vorige btw-rapporteringsperiode (i.e. het bedrag vermeld in vak 71 van de Belgische btw-aangifte).


Door deze berekeningsmethode toe te passen, is het dus mogelijk om als decembervoorschot het bedrag te betalen dat betaald werd als btw-bedrag met betrekking tot het derde kwartaal van 2019 (in geval van btw-rapportering op kwartaalbasis) of november 2019 (in geval van btw-rapportering op maandbasis). Als er in de vorige rapporteringsperiode geen Belgische btw verschuldigd was (i.e. geen bedrag opgenomen in vak 71, of het bedrag vermeld in vak 71 bedroeg 0), is het niet vereist om een decembervoorschot te betalen.


Mogen wij u vriendelijk vragen ons te laten weten welke van bovenstaande methoden u verkiest om het bedrag van het decembervoorschot te bepalen, aangezien deze van invloed is op de Belgische btw-rapportering voor de laatste rapporteringsperiode (vierde kwartaal of maand december) van 2019.


Het decembervoorschot moet uiterlijk op 24 december betaald zijn. Houd er rekening mee dat nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn indien de Belgische btw-autoriteiten het decembervoorschot op een latere datum zouden ontvangen. Daarom raden we aan om het decembervoorschot zo snel als mogelijk te betalen.


Het decembervoorschot moet aan de Belgische btw-autoriteiten worden betaald, met behulp van dezelfde bankrekeninggegevens en verplichte betalingsreferentie als in het geval van normale btw-betalingen (we verwijzen naar onze eerdere e-mails over de periodieke btw-verplichtingen in dit verband).


Aarzel niet om contact met ons op te nemen in geval van vragen of opmerkingen met betrekking tot het bovenstaande.

 

 

Peter Empsten
Peter Empsten
Partner Tax
Crowe Spark