Aftrek voor innovatie-inkomsten

De aftrek voor innovatie-inkomsten voor u toegelicht

Marc Verbeek
17-12-2018
Aftrek voor innovatie-inkomsten
Aftrek voor innovatie-inkomsten

De innovatieaftrek, ingevoerd vanaf 1 juli 2016, laat toe 85% van de netto innovatie-inkomsten uit bepaalde intellectuele eigendomsrechten fiscaal vrij te stellen in de mate dat deze voortvloeien uit eigen onderzoek en ontwikkeling. Nu de frequently asked questions en de eerste rulings werden gepubliceerd, is het tijd voor enige toelichting.

 

Welke intellectuele eigendomsrechten komen in aanmerking?

 • Octrooien en aanvullende beschermingscertificaten, niet gecommercialiseerd voor 2007,
 • Auteursrechtelijk beschermde software (inclusief afgeleide werken en aanpassingen aan bestaande computerprogramma’s), niet gecommercialiseerd voor 1 juli 2016;
 • Kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, data- of marktexclusiviteit, niet aangevraagd of verworven voor 1 juli 2016.

Specifiek voor software:

 • De software moet zijn voortgevloeid uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject zoals gedefinieerd i.v.m. de vrijstelling van doorstorting van BV voor onderzoekers; in dat verband is een bindend advies van BELSPO vereist.
 • De initiële verwerving door de vennootschap van software ontwikkeld door een werknemer, bedrijfsleider of onderaannemer, wordt via het vermoeden van overdracht van rechten in de arbeids- of aannemingsovereenkomst geacht door de vennootschap zelf te zijn ontwikkeld.

Welke inkomsten komen in aanmerking?

 • Licentievergoedingen van welke aard ook voor zover de vergoedingen worden verkregen voor het gebruik van het intellectueel  eigendomsrecht,
 • Inbegrepen royalties: de hypothetische licentievergoeding die vervat is in de verkoopprijs van beschermde diensten of goederen; te bepalen via TP methodes,
 • Procesinnovatie: de hypothetische licentievergoeding voor een beschermd productie- of leveringsproces,
 • Schadevergoedingen voor inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht,
 • Inkomsten uit vervreemding, mits het intellectueel eigendomsrecht de aard heeft van vast actief en gedurende een minimum duur in bezit was, en de inkomsten geherinvesteerd worden in O&O,
 • Uitsluiting van inkomsten uit ‘oude’ intellectuele eigendomsrechten

Hoe de netto innovatie inkomsten bepalen?

Moeten worden afgetrokken van de bruto inkomsten:

 • kosten van O&O en de verwerving van het intellectueel eigendomsrecht,
 • met betrekking tot het boekjaar plus historische kosten (eventueel gespreid over maximaal 7 jaar);
 • deze omvatten alle kosten van O&O die rechtstreeks en uitsluitend betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, o.m. de volledige personeelskost van de researchers, maar niet de uitgaven voor bescherming van het intellectueel eigendomsrecht.

Inkomsten moeten voortvloeien uit eigen onderzoek en ontwikkeling: de nexus breuk

Teller = kwalificerende uitgaven = eigen ontwikkelingskosten + kosten betaald aan niet-verbonden ondernemingen; te verhogen met 30%;

Noemer = teller + uitgaven voor verwerving en kosten van outsourcing betaald aan verbonden ondernemingen

Conclusie en aanbeveling

De aftrek voor innovatie-inkomsten verdient zeker de nodige aandacht, aangezien deze de effectieve belastingdruk verlaagt tot 4,4% (2018-2019) en 3,8% (vanaf 2020) of zelfs 3% voor KMO’s die genieten van het vennootschapsbelasting tarief van 20%!


Een grondige voorbereiding is echter absoluut noodzakelijk.