country notification crowe spark

Vergeet uw country-by-country notificatie niet voor 31 maart 2018!

Marc Verbeek
country notification crowe spark
  

12/03/2018 - België heeft nieuwe transferpricing documentatie regels ingevoerd voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2016.

Eén van de opgelegde verplichtingen betreft de Country-by-country rapportering.

Een country-by-country rapportering moet ingediend worden door elke multinationale groep met bruto opbrengsten van minimum EUR 750 miljoen op geconsolideerde basis.

In principe is het de uiteindelijke moedervennootschap die dit rapport moet indienen, maar in bepaalde gevallen moet een andere groepsvennootschap worden aangeduid.

Overeenkomstig de Belgische wetgeving moet de Belgische groepsvennootschap aan de belastingadministratie melden welke groepsvennootschap het Country-by-country rapport zal indienen. 

Dit moet gebeuren op de laatste dag van het boekjaar.Voor boekjaren geëindigd op 31 december 2017, is echter een algemeen uitstel voorzien tot 31 maart 2018.  Vergeet dit dus niet!

Indien u hierover vragen heeft of  assistentie nodig heeft, aarzel niet ons te contacteren.