corona premie Belgiƫ, loonbelastingverlaging, Post-Corona

Fiscaal vriendelijke beloning: de coronapremie

Marc  Verbeek
7-10-2021
corona premie Belgiƫ, loonbelastingverlaging, Post-Corona

In het kader van het loonakkoord waarbij een maximale loonsverhoging van 0,4% werd overeengekomen boven de indexering, werd verder beslist dat deze nog mag aangevuld worden met een ‘coronapremie’.

De coronapremie voor werknemers

De coronapremie kan worden toegekend door werkgevers aan hun werknemers en dit sedert 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021.  Deze zal in de vorm van cheques worden uitgekeerd.  De cheques zullen geldig zijn tot 31 december 2022.

De toekenning ervan moet vervat zijn in een CAO gesloten op sectoraal of ondernemingsvlak.  Bij gebrek aan syndicale delegatie, mag de toekenning ook geregeld worden in een schriftelijke individuele overeenkomst. He maximum bedrag dat kan toegekend worden, bedraagt EUR 500,00.  Het kan besteed worden in de horeca, sport- en cultuursector alsook in kleinhandelszaken die minstens een maand gesloten waren. 

Op sociaal vlak wordt de coronapremie niet als loon beschouwd zodat er geen gewone sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn (noch werkgevers- noch werknemersbijdragen).  Er is enkel een bijzondere werkgeversbijdrage verschuldigd van 16,5%.  

Op fiscaal vlak vormen de premie alsook de bijzondere werkgeversbijdrage een aftrekbare beroepskost voor de werkgevers.  Voor de werknemers betreft het een vrijgesteld sociaal voordeel.  Er is dus geen belasting op verschuldigd. 

De coronapremie voor zelfstandigen  

Zelfstandigen kunnen eveneens in aanmerking komen voor een premie althans indien zij een overbruggingsrecht hebben ontvangen gedurende 6 maanden in de periode van 1 oktober 2020 tot 30 april 2021. Het bruto bedrag is EUR 598,80 en wordt cash uitbetaald.  Het mag besteed worden waar men wil.  De premie is afzonderlijk belastbaar aan 16,5% zodat deze EUR 500,00 netto bedraagt.

Zowel bedrijfsleiders als genieters van winsten en baten alsook meewerkende echtgenoten kunnen hiervan genieten.  Ook zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking op voorwaarde dat de door hen betaalde sociale bijdragen even hoog zijn als die van een zelfstandige in hoofdberoep. De premie werd uiterlijk op 30 september 2021 automatisch uitbetaald door de sociale zekerheidsfondsen doch zorgt niet voor de opbouw van sociale rechten.

Conclusie

Met de coronapremie krijgen werkgevers een bijkomende mogelijkheid om fiscaal vriendelijk een extra vergoeding te geven aan hun werknemers.

 

Marc Verbeek
Marc  Verbeek
Partner Tax
Crowe Spark